Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Beheer van arbeidsmiddelen online

Bron: www.verkerk.com 28-05-2021, 10:32
Beheer van arbeidsmiddelen online
Beeld: Verkerk

Werkgevers zijn verplicht om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Zo ook de juiste werking van elektrische arbeidsmiddelen waar zij mee werken. Inspectie en keuring hiervan is dus van levensbelang. Soms gaat het om enkele stuks maar veelal om grote aantallen en kan veel tijd en moeite in beslag nemen. Daarbij beheren veel organisaties hun checklisten en certificaten op papier in dikke ordnermappen. Dit is een oplopende papierwinkel waarin het lastig zoeken is. Komt dit bekend voor? Verkerk kan dit vanuit SCIOS scope 9 en op basis van NEN 3140 uit handen nemen. En belangrijker; alles verloopt digitaal. Bovendien hebben de opdrachtgevers van Verkerk op het gebied van inspecties van arbeidsmiddelen toegang tot het gratis online managementsysteem!

Inspecteur Ruud van den Berg van Verkerk is enthousiast. “Ons marktsegment op het gebied van inspecties is breed. Van zorginstelling tot laboratorium en van kantoor tot een industriële omgeving. Maar allemaal met dezelfde uitdagingen op inspectiegebied. Alle elektrische arbeidsmiddelen en overig materieel bij onze opdrachtgevers, dient veilig en juist te functioneren. Het keuren wordt door ons gedaan, daar worden ze al in ontzorgd. Maar hoe houd je dit als inspecteur bij? En hoe maak je een dergelijk proces inzichtelijk en werkbaar voor de gebruikers van een organisatie? Wat ons betreft moet dit zo makkelijk en efficiënt mogelijk.”

Digitaal inzicht in keuringen, planning en overzicht

Verkerk werkt al jaren met een online-beheertool maar hebben deze in een nieuw jasje gestoken. Sinds een aantal maanden wordt er daarom door de afdeling Inspectie van Verkerk gewerkt met de nieuwe online toepassing.

Door het online werken, verwerken en rapporteren via één centrale omgeving is gemakkelijk inzichtelijk wanneer er middelen gekeurd dienen te worden. Het meetapparatuur verwerkt de meetwaarden en bemerkingen digitaal en verwerkt dit tot een rapport met certificaat per arbeidsmiddel.
Fijn voor de opdrachtgever is dat zij zelf tot op persoonsniveau inzage hebben via hun eigen afgeschermd online dashboard. Hiermee realiseert een gebruiker niet alleen een geavanceerd, kostenbesparend systeem voor het optimaal beheersen van inspecties, opleveringen en keuringen, maar bouwt de organisatie bovendien een kennissysteem op dat de basis vormt voor effectief kwaliteitsmanagement.

Up-to-date via de portal

Ruud van den Berg: “De online portal waar wij als inspecteurs mee werken is op vele gebieden toepasbaar. Niet alleen het elektrisch arbeidsmiddel kan op persoonsniveau gekeurd en toegewezen worden. Grote voordelen van het beheer, onderhoud en inspecties via het digitaal systeem zijn de snelheid en het gemakkelijk inzicht. Gegevens zijn door de cloud-toepassing altijd en overal snel op te vragen. En het verwerken van alle gegevens via onze mobiele devices helpt daar zeker aan mee.”

Ideaal hulpmiddel bij een audit

“Wat ik vaak hoor? Specifieke informatie inclusief geschiedenis van bepaalde middelen kan tijdens een audit vanuit de database worden opgehaald. Daar worden onze klanten blij van. Om dergelijke informatie makkelijk op te halen is ideaal. Dat je de auditor volledig inzicht kunt geven in een up-to-date systeem werkt bevrijdend. Daarnaast is het zeer eenvoudig om op meerdere niveaus te rapporteren, zoals managementrapporten of advies voor corrigerende maatregelen. Deze kennisdatabase kan als leidraad voor alle inspectieprocessen dienen. Een win-win situatie dus!”, concludeert een enthousiaste Ruud.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Verkerk groep

Als elektrotechnisch dienstverlener staat de Verkerk Groep voor innovatie met visie. Door het bundelen van kennis en ervaring creëren wij innovatieve en slimme oplossingen die perfect aansluiten bij de verwachtingen van onze klanten.
Verkerk Groep
Adviseren, ontwerpen, realiseren,…