Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

Zonnepanelen: goedgekeurde producten en correcte installatie voorkomen storingen communicatieverkeer

Bron: www.technieknederland.nl 4 juni, 10:19
Zonnepanelen: goedgekeurde producten en correcte installatie voorkomen storingen communicatieverkeer
Beeld: Techniek Nederland

Volgens het Agentschap Telecom kunnen zonnepanelen in sommige gevallen storingen veroorzaken in de lucht- en scheepvaartcommunicatie. Ook C2000, het communicatiesysteem van politie, brandweer en ambulances, kan hinder ondervinden van zonnepanelen. Techniek Nederland en Holland Solar benadrukken dat bij gebruik van de juiste (CE-gemarkeerde) componenten en bij een correcte installatie de kans op storingen minimaal is.

Geen verbinding

Volgens het Agentschap Telecom kunnen kabels en omvormers van zonnestroomsystemen ruis veroorzaken op elektrische netwerken. Daardoor kan er op bepaalde momenten geen verbinding tot stand komen. Volgens het Agentschap Telecom kunnen storingen worden veroorzaakt door gebruik van producten zonder goedkeuring voor de Europese markt (CE-markering) en door onjuiste montage van zonnestroomsystemen.

Goedgekeurde zonnepanelen, erkende installateurs

Leden van Techniek Nederland en Holland Solar plaatsen uitsluitend zonnepanelen en andere installatiematerialen met een CE-markering. Bovendien gelden voor omvormers sinds april van dit jaar aangescherpte kwaliteitseisen vanuit de Europese richtlijn ‘Requirements for Generators’ (RfG). Voor zonnestroomsystemen bestaan diverse erkennings- en certificeringsregelingen om de kwaliteit van het installatiewerk te borgen. Leden van beide brancheorganisaties kennen de normen en eisen die aan zonnestroom-installaties worden gesteld en plaatsen systemen volgens de installatievoorschriften. Toch nemen Techniek Nederland en Holland Solar de waarschuwing van het Agentschap Telecom uiterst serieus. Beide organisaties hebben hun leden daarom nogmaals gewezen op de noodzaak om zich in alle opzichten te houden aan de voorschriften voor de gebruikte componenten en installatie.

Nieuwkomers

De belangstelling voor zonnepanelen groeit snel. Dat trekt veel nieuwe aanbieders aan, die niet allemaal lid zijn van Techniek Nederland of Holland Solar. Techniek Nederland vindt dat de overheid actie zou moeten ondernemen om installateurs zonder erkenning en producten zonder CE-markering van de Nederlandse markt te weren.

Lees de adviezen van het Agentschap Telecom om storingen aan zonnepanelen te voorkomen

Naar onderwerp zonne-energie installaties

Deel dit artikel

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…