Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Personeel

Webinar Werk&Mantelzorg: Samen toekomstgericht ondernemen

Bron: www.technieknederland.nl 16-06-2021, 07:00
Webinar Werk&Mantelzorg: Samen toekomstgericht ondernemen
Beeld: Techniek Nederland

Mantelzorg is van grote betekenis: voor de samenleving als geheel, voor de mensen die het geven of ontvangen en natuurlijk ook voor werkgevers. Eén op de vier werkenden combineert werk en mantelzorg. Het tijdig in gesprek gaan draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen en kan verzuim en uitval door overbelasting voorkomen. Als werkgevers het onderwerp bespreekbaar maken en met hun mantelzorgende medewerkers naar oplossingen zoeken, neemt het verzuim en verloop aantoonbaar af én neemt vitaliteit, loyaliteit en tevredenheid juist toe.

Webinar

Er is een unieke samenwerking opgestart met Werk&Mantelzorg en de ministeries van VWS en SZW. Deze nieuwe samenwerking biedt een uitgelezen mogelijkheid om ondersteund te worden om het thema binnen uw bedrijf te agenderen en aan de slag te gaan met beschikbaar gestelde tools. Tijdens het webinar op 29 juni 2021, van 10:00 – 11:00 uur gaat Techniek Nederland graag met u in gesprek om met u te verkennen hoe u het beste ondersteund kan worden.

Sprekers

Lisa Kuijs, beleidssecretaris VNO-NCW en MKB-Nederland
Martijn Tillema, adviseur Werk&Mantelzorg
Leo Rolf, Werkgeverszaken Techniek Nederland
Wies Kerkvliet, projectleider samenwerking

Wat haalt u uit dit webinar?

Techniek Nederland wil graag de leden graag motiveren en faciliteren met praktische oplossingen voor het thema mantelzorg. Leo Rolf vertelt ter inspiratie over waarom Techniek Nederland aan de slag is gegaan met werk en mantelzorg. Deelname aan het webinar is vrijblijvend en kosteloos.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op deze webpagina van VNO-NCW

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…