Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Juridische aspecten van prijsstijgingen en leveringsproblemen

Bron: www.technieknederland.nl 17-06-2021, 07:00
Juridische aspecten van prijsstijgingen en leveringsproblemen
Beeld: Techniek Nederland

De situatie kan ontstaan dat opdrachtgevers u als installateur verantwoordelijk stellen voor gevolgen van vertragingen. En uw omzet kan onder druk komen te staan omdat uw grondstoffen en materialen duurder uitvallen dan gepland. Hoe gaat u hier het beste mee om? Techniek Nederland heeft een handig overzicht gemaakt met uw rechten en plichten met de meest voorkomende voorwaarden: ALIB, AVIC, UAV en UAV-GC.

Quick Scan

Bijna alle installateurs en technisch dienstverleners kampen met prijsstijgingen van de materialen en producten waarmee ze moeten werken. Leden van Techniek Nederland melden bovendien dat ze last hebben van vertraagde leveringen. Dat blijkt uit de Quick Scan Prijsstijgingen en leveringsproblemen uitgevoerd in mei 2021. Kunt u prijsverhogingen van materialen doorbelasten aan uw opdrachtgever? En hoe moet u omgaan met vertragingen als gevolg van leveringsproblemen? Daarvoor is het overzicht dat Techniek Nederland voor u heeft gemaakt. Want
voor beantwoording van de vraag hoe u het beste kunt handelen bij prijsstijgingen of leveringsproblemen van materialen en grondstoffen, is vooral van belang welke voorwaarden van toepassing zijn op de opdracht die u heeft aangenomen.

Meer informatie leest u op de pagina Juridische aspecten van prijsstijgingen en leveringsproblemen van materialen en grondstoffen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…