Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Versie 13 protocol ‘Veilig samen doorwerken’ beschikbaar

Bron: www.technieknederland.nl 02-07-2021, 07:00
Versie 13 protocol ‘Veilig samen doorwerken’ beschikbaar
Beeld: Techniek Nederland

In het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ zijn alle maatregelen opgenomen die veilig doorwerken in de sectoren Bouw en Techniek mogelijk maken. Ondanks alle versoepelingen is dit protocol nog steeds van toepassing. De hygiënemaatregelen blijven van kracht en deze staan in het protocol op maat voor de sector omschreven. De laatste versie van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is nu beschikbaar.

Wat is er gewijzigd?

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ wordt frequent aangepast aan de ontwikkelingen. Vanaf 26 juni is ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ aangepast naar ‘werk minimaal 50% van de werktijd thuis’. Ook de mondkapjesplicht is gewijzigd. Mondkapjes hoeven alleen nog gedragen te worden op locaties waar 1,5 meter afstand echt niet kan worden gehandhaafd. Tot slot zijn de testmogelijkheden van de GGD voorjaar 2021 aangevuld met de antigeensneltest. De GGD bepaalt de testkeuze aan de hand van de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM.

Download versie 13 van het protocol ‘Veilig samen doorwerken’. 

Neem voor inhoudelijke vragen over het protocol contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…