Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Techniek

Uitvoering renovatie Heinenoordtunnel kan van start

Bron: www.spie-nl.com 05-07-2021, 10:09
Uitvoering renovatie Heinenoordtunnel kan van start
Beeld: SPIE

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Savera III hebben vrijdag 2 juli het uitvoeringscontract voor de renovatie van de Heinenoordtunnel ondertekend.
8 maanden na de gunning van het project is de uitwerkingsfase nu afgerond en kunnen de partijen van start met de uitvoeringsfase.

Savera III is een combinatie van Dura Vermeer Divisie Infra B.V., Dynniq Nederland B.V. en SPIE Nederland B.V. De opdracht voor Savera bestaat uit 3 hoofdopgaven:

  • renoveren van de Heinenoordtunnel
  • ontwikkelen van een generiek en herbruikbaar bouwblok voor bediening, besturing en bewaking (de 3B’s) van tunnels
  • het specifiek toepassen van het ontwikkelde bouwblok in de Heinenoordtunnel

Optimaal samenwerken

Goede samenwerking is essentieel voor het succes van dit project, benadrukte Patricia Zorko, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat bij de feestelijke ondertekening van het uitvoeringscontract. ‘Een groot project als de renovatie van de Heinenoordtunnel, inclusief de ontwikkeling van een uniform bouwblok voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels kan alleen als we optimaal samenwerken met de markt. We moeten maximaal gebruikmaken van elkaars kennis, innovatiekracht, creativiteit en ondernemerskracht.’ Volgens Zorko markeert de contractondertekening niet alleen de start van de uitvoeringsfase van de renovatie van de Heinenoordtunnel. ‘Vandaag is ook een mijlpaal in de vervanging en renovatie opgave waar we de komende jaren voor staan. Er is de afgelopen 8 maanden samengewerkt met als resultaat een pakket aan goede en heldere afspraken die breed gedragen worden. De manier waarop RWS en Savera hebben samengewerkt is een inspirerend voorbeeld van de manier waarop RWS met de markt wil samenwerken aan een vitale infrasector. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we dit project samen tot een goed einde kunnen brengen.’

Samen uitvoeringscontract ingevuld

Direct na de gunning in oktober 2020 is de intensieve samenwerking al begonnen met het uitwerken van het uitvoeringscontract, waarbij ook een aantal onzekere onderdelen, die buiten de aanbesteding zijn gehouden, verder zijn ingevuld en beprijst. Rijkswaterstaat en Savera hebben ook afspraken gemaakt over de uitvoeringsrisico’s. Door samen de opdracht uit te werken, aanvullende onderzoeken te doen en goede afspraken te maken, kan beter ingeschat worden wat er nodig is en welke risico’s er zijn bij de uitvoering.

Mark Bakker van Dura Vermeer: ‘In de uitwerkingsfase hebben wel als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk gewerkt aan een verdieping van de scope, aanscherping van de voorwaarden en de prijsvorming. We geloven in deze aanpak. Het helpt ruis aan de voorkant voorkomen en legt daarmee een stevige basis voor een uitstekende samenwerking.’ Peter Paasse van SPIE vult aan: ‘We zijn trots op de manier waarop we het afgelopen driekwart jaar hebben samengewerkt. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.’

Evert Jan Pluimers van Dynniq Mobility: ‘Samen met Rijkswaterstaat hebben we alle mogelijkheden en onmogelijkheden verkend om te komen tot een herbruikbaar bouwblok, dat voor de 1e keer wordt toegepast in de Heinenoordtunnel. De gemaakte keuzes zijn vertaald in de verschillende contractstukken, zodat we nu aan de slag kunnen. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat er straks een goed en een goed te onderhouden product ligt wat ook ingezet kan worden bij andere tunnelrenovaties’.

Vitale infrasector

De wijze waarop de renovatie van de Heinenoordtunnel en de ontwikkeling van een bouwblok 3B Tunnels is voorbereid sluit volledig aan op de aanpak van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Door in de uitwerkingsfase gezamenlijk de scope van het project verder uit te werken en de risico’s op een juiste wijze te verdelen zorgen we voor een gezonde financiële basis en beheersing van de risico’s. Deze aanpak zorgt er ook voor dat er voldoende ruimte is om te leren en innoveren. Dat ziet SPIE vooral terug bij de ontwikkeling van het bouwblok. En met zonnepanelen gebruiken ze substantieel minder energie te gebruiken en dringen ze de CO2-uitstoot terug. Daarmee dragen ze bij aan onze duurzaamheidsambitie.

Uitvoering kan beginnen

Nu de contracten zijn ondertekend kan de uitvoering van het project beginnen. Dit jaar start Savera al met de voorbereidingen van de verschillende bereikbaarheidsmaatregelen. De renovatie van de tunnel zelf staat gepland in 2023 en 2024. In ruim 30 weekendafsluitingen van 1 tunnelbuis (in 1 rijrichting) verdeeld over 2023 en 2024 en 2 keer 2 tot 3 weken en een weekend een volledige afsluiting van de tunnel in de zomervakantie van 2023 én 2024 en verschillende nachtelijke afsluitingen wil Savera de renovatie uitvoeren.

De zomerafsluiting in 2023 wordt gebruikt om een middentunnelkanaal te realiseren waarin vervolgens gewerkt kan worden terwijl de tunnel openblijft voor het verkeer. Deze aanpak en het feit dat er gekozen is om parallel te gaan ombouwen, scheelt aanzienlijk in hinder voor de gebruikers.

Meerjarig onderhoud

Inmiddels heeft Savera ook het reguliere onderhoud overgenomen van de huidige onderhoudsaannemer. Gedurende de renovatie, en tot 2 jaar daarna, is Savera verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud van de tunnel. Waar mogelijk worden de onderhoudsnachten gebruikt om inspecties voor de renovatie uit te voeren of kleine voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. De onderhoudsnachten liggen al vast en zijn te kort om naast onderhoud nog andere werkzaamheden uit te voeren.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, dé onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt haar klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en…