Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Personeel

Unica behaalt trede 2 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Bron: www.unica.nl 07-07-2021, 09:14
Unica behaalt trede 2 op Prestatieladder Socialer Ondernemen
Beeld: Unica

Met ingang van dit voorjaar heeft Unica trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Die kwalificatie geeft aan dat het bedrijf zich actief inspant om werkgelegenheid te stimuleren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De prestatieladder is een methode om bedrijven te erkennen die meer dan gemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Unica is een van de eerste technisch dienstverleners die zich conform de prestatieladder heeft gecertificeerd.

Prestatieladder

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen van een BBL- of BOL-opleiding, mensen die minimaal 3 maanden werkloos zijn, en arbeidskrachten die gebruik maken van verschillende uitkeringsregelingen. Het doel van de PSO is om werkgelegenheid te verhogen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Methode

De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers. Ook wordt gekeken naar de werkgelegenheid die indirect wordt gestimuleerd door het inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties. Zo worden ook ketenpartners gestimuleerd om socialer te ondernemen. Door het meten van deze directe- en indirecte sociale bijdragen, biedt de PSO een objectieve methode om sociaal ondernemerschap in organisaties en hun ketens te stimuleren.

Verschillende tredes

De PSO kent vier verschillende prestatieniveaus: van aspirant-status tot en met het niveau van koploper (trede 3). De behaalde trede geeft in oplopende mate aan hoe organisaties scoren ten opzichte van andere bedrijven als het gaat om het bieden van passende werkgelegenheid. Een PSO-erkenning vanaf trede 1 geeft aan dat een bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Unica

Als bedrijf met een familiecultuur heeft Unica maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Dat de aandacht voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nu is geformaliseerd in de vorm van een PSO-erkenning Trede 2 is dan ook een mooie stap om sociaal en inclusief ondernemerschap verder te blijven verankeren in onze organisatie.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Unica

Unica is met een netwerk van bedrijven en meer dan 3.000 medewerkers een van de grootste technisch dienstverleners van Nederland. De bedrijven in het netwerk opereren zelfstandig, maar werken tegelijkertijd nauw samen om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. Samen…