Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

De overheid maakt vaart met Energielabel C voor kantoren

Bron: www.technieknederland.nl 16-07-2021, 07:00
De overheid maakt vaart met Energielabel C voor kantoren
Beeld: Techniek Nederland

Energietransitie

Begin 2023 moeten alle kantoren beschikken over Energielabel C, maar we lopen achter op het schema om dat voor elkaar te krijgen. De overheid gaat daarom gebouweigenaren actiever benaderen. Alle eigenaren van kantoorpanden die nog niet voldoen aan Energielabel C hebben deze maand een brief ontvangen. In de brief verzoekt het ministerie van Binnenlandse Zaken de eigenaar met klem het kantoorpand vóór 1 januari 2023 op het niveau van Energielabel C te brengen. U mag de komende tijd dus meer aanvragen verwachten van kantooreigenaren die hun panden willen verduurzamen. Maar uiteraard kunt u ook zelf in actie komen.

Kantoren zonder Energielabel C moeten dicht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat eigenaren weten dat zij hun gebouw alléén nog als kantoor mogen gebruiken als het op 1 januari 2023 over Energielabel C beschikt. De uiterste consequentie is dat een kantoor zonder Energielabel C zal moeten sluiten.

Druk wordt opgevoerd

Er komt ook actie vanuit andere organisaties. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten op te gaan controleren of kantoorgebouwen voldoen aan de verplichting van Energielabel C. Na de zomer voeren ook de handhavingsdiensten de druk op. Zij sturen dan een brief naar vastgoedeigenaren waarin ze erop aandringen snel werk te maken van de verduurzaming van hun pand.

Wat kunt u doen?

Als installateur brengt u de wettelijk verplichte verduurzaming natuurlijk onder de aandacht bij uw klanten. Daarbij heeft u diverse sterke argumenten om uw klanten te overtuigen. De energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak snel terug in de vorm van een lagere energierekening. Bovendien neemt het kantoorpand in waarde toe en is het makkelijker te verhuren.

Hoe staan we ervoor?

Techniek Nederland heeft per provincie op een rij gezet hoeveel kantoorpanden moeten voldoen aan het verplichte Energielabel C en hoeveel van die kantoorpanden nog niet over het label beschikken. Bekijk hier de stand van zaken.

Brief van ministerie van Binnenlandse Zaken aan kantooreigenaren

Column Doekle Terpstra: ‘Alle kantoren naar Energielabel C; geen paniek!’

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…