Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

Nieuwe module Wkb toegevoegd aan Digiladder

Bron: www.technieknederland.nl 20-07-2021, 07:00
Nieuwe module Wkb toegevoegd aan Digiladder
Beeld: Techniek Nederland

In mei van dit jaar heeft Techniek Nederland de Digiladder geïntroduceerd, een praktisch hulpmiddel voor installatiebedrijven tot vijftig medewerkers die mee willen in de digitalisering. Op het moment van introductie waren er twee modules beschikbaar. De eerste over hoe u ervoor zorgt dat digitalisering goed wordt opgepakt binnen uw bedrijf en de tweede over digitalisering van de administratie. Nu is er een nieuwe module toegevoegd over de wkb.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 juli 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in. Dit kan gevolgen hebben voor de digitalisering van uw bedrijf. Als de Wkb van toepassing is voor een installatie die uw bedrijf heeft geleverd, zullen gegevens over deze installaties digitaal beschikbaar moeten zijn.

Op dit moment zijn de definitieve specificaties voor de te leveren informatie nog niet vastgesteld. Wel is op hoofdlijnen bekend hoe de Wkb uitgevoerd zal worden. Door de module Wkb te doorlopen, kunt u toetsen of de uitvoering van de Wkb voldoende bekend en geborgd is bij uw bedrijf. Uiteraard eindigt deze module ook met een rapport dat inzicht biedt in stappen die uw bedrijf kan zetten.

Als er meer duidelijkheid komt in de specificaties voor de te leveren informatie, zullen deze aan de module worden toegevoegd.

Naar de digiladder

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…