Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Vol vertrouwen drie MRI-scanners rijker

Bron: strukton.com 20-07-2021, 07:00
Vol vertrouwen drie MRI-scanners rijker
Beeld: Strukton Worksphere

Zo snel mogelijk drie MRI-scanners vervangen, zónder dat patiënten en personeel iets van dit werk zouden merken. Dat was de vraag van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Dankzij onze ervaring en eerdere samenwerking met het MCL en leverancier Siemens bracht Strukton Worksphere deze vervanging lean en mean tot stand.

Met de nieuwe scanners biedt het MCL een kortere onderzoekstijd en meer comfort voor zowel patiënt als personeel. “We wilden dat die beide groepen geen last van de vervangingen zouden hebben”, vertelt Haaije Bruinsma, die vanuit het MCL de leiding had over dit vervangingsproject. “Voor de installatietechniek vroegen we Strukton Worksphere; zij hebben aan een half woord genoeg om zoiets voor elkaar te krijgen.”

MRI-ervaring

Dat beaamt ook onze projectleider, Theunis Talstra. “We konden Haaije en zijn team ontzorgen, want onze werkvoorbereiders en monteurs hebben ervaring met MRI-scanners plaatsen. Ze weten precies welke voorbereiding er nodig is en waar ze op moeten letten bij de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en HVAC-installaties in een medische omgeving. Denk onder andere aan aangepaste wandcontactdozen, de juiste koeling, elektrische voeding, ventilatie en installatie van medische gassen. Bovendien weten we dankzij onze ervaring in ziekenhuizen precies hoe we schoon, snel en zonder overlast kunnen werken ”

Hulpvaardige monteurs

De plaatsing betekende teamwork met de vaste aannemer van het ziekenhuis en met leverancier Siemens. “We konden onze regierol goed uitvoeren, want de aannemer kennen we al, en met Siemens werkten we al eerder samen in MRI-ruimtes”, vertelt Theunis. “In dit project konden we elkaar weer mooi aanvullen en ondersteunen. Zo hielpen onze monteurs de specialisten van Siemens met aanpassingen aan de elektrotechnische installatie in de MRI-onderzoeksruimte. En verzorgde de aannemer voor ons diverse voorzieningen, zoals sparingen in de vloer voor het leidingwerk. Dit maakte dat we onze strakke planning ook konden halen.”

Vol vertrouwen

Deze nauwe samenwerking was een noodzaak in dit project. Haaije: ‘Vier weken nadat we Strukton Worksphere benaderden, moest de vervanging van de eerste MRI-scanner al starten. Dus hebben we dit project op vertrouwen gedraaid. In wekelijkse vergaderingen stemden we af wat er moest gebeuren en welke partij dat zou oppakken. Daarop plaatsten Strukton Worksphere, Siemens en de aannemer drie MRI-scanners, zonder onnodige overlast voor de rest van het ziekenhuis. En dat ook nog eens in coronatijd, waarbij een maximaal aantal mensen tegelijk in deze ruimte mochten werken. Fijn om te merken dat als deskundigheid en vertrouwen vooropstaan, het meer dan goed komt.’

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Strukton WorkSphere B.V.

Iedereen heeft recht op een comfortabele, veilige en bereikbare wereld, nu en in de toekomst. Daarvoor zet Strukton WorkSphere B.V. zich al meer dan 95 jaar in. Wij richten ons in eerste instantie op onderhoud en beheer, en passen daarvoor…