Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Personeel

Personeelstekort en levertijden groeiende uitdaging voor Nederlandse industrie

Bron: www.technishow.nl 11-08-2021, 07:00
Personeelstekort en levertijden groeiende uitdaging voor Nederlandse industrie
Beeld: TechniShow

De Nederlandse industrie lijkt zich in rap tempo te herstellen van de coronacrisis van vorig jaar. Dat stelt bedrijven echter ook voor forse uitdagingen: door een tekort aan technisch personeel en toenemende levertijden van grondstoffen, kan nauwelijks worden voldaan aan de groeiende vraag naar producten. Hier wijzen onder andere de nieuwste Nevi-indexcijfers op.

De Nevi Inkoopmanagersindex is een aanduiding voor groei of krimp in de industrie. Een indexcijfer onder de 50 duidt op krimp, een cijfer boven de 50 op groei. De Nevi-index van juli bedraagt ruim 67, wat duidt op forse groei. Dat betekent dat bedrijven antwoord moeten geven op een flink hogere marktvraag dan in 2020, en daarbij lopen ze tegen twee grote uitdagingen aan: een tekort aan handjes, en lange levertijden. Het personeelstekort in de technische sector is een bekend probleem dat in tijden van groei nog duidelijker de kop opsteekt. Volgens ABN Amro neemt het probleem ook toe; volgens de bank verwacht 42 procent van de industriële ondernemers in de komende twaalf maanden meer personeel nodig te hebben.

Recordstijging inkoopprijzen

Een ander probleem is het tekort aan grondstoffen, met lange levertijden als gevolg. Dit is onder andere zichtbaar in een enorme stijging van de inkoopprijzen. Net als bij de Inkoopmanagersindex duidt een cijfer boven de 50 bij de inkoopprijzenindex van Nevi op groei. In juli stond deze index op 96,6 – tegenover 46,1 in juli 2020. De score van 96,6 is een record: nooit eerder in de ruim twintig jaar dat deze index wordt bijgehouden, stegen de inkoopprijzen zo snel. Dit wijst op schaarste van grondstoffen, een trend die volgens Albert Jan Swart – sectoreconoom industrie bij ABN AMRO – in de afgelopen weken nog werd versterkt door de watersnood in Duitsland en de Benelux. In sommige regio’s moesten fabrieken sluiten en werd de infrastructuur ontregeld.

Tegenover het Financieele Dagblad stelt Swart dat bedrijven lijken te zijn overvallen door het tempo waarin de economie zich mede door overheidsbeleid herstelt: “Als inkoopmanagers hadden geweten welk effect die aanpak had, hadden ze ruimer ingekocht en minder bestellingen geannuleerd”, aldus Swart.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

TechniShow

TechniShow | Magazine wordt zes keer per jaar verzonden en bevat interviews, innovaties en actuele thema’s.