Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

Groendus realiseert de noodzakelijke verduurzaming van de energiemarkt

Bron: www.solar365.nl 18-08-2021, 07:00
Groendus realiseert de noodzakelijke verduurzaming van de energiemarkt
Beeld: Solar Magazine

Groendus wil de energietransitie versnellen door de zakelijke energiemarkt op weg te helpen naar volledig hernieuwbare energie. Volgens voorzitter van de raad van commissarissen Jeroen de Haas is een integrale aanpak noodzakelijk om dit efficiënt te kunnen doen. Voor organisaties betekent dat: slim besparen, zelf duurzaam opwekken én direct in- en verkopen.

Groendus bestaat uit zes gespecialiseerde energiebedrijven die onlangs zijn verenigd om hun krachten te bundelen. Greenspread, Rooftop Energy, Solaris Industria, CT Energy, Ealyze en EnergieMeetBedrijf2020 zijn verder gegaan als Groendus onder leiding van CEO René Raaijmakers en De Haas.

“Het is een netwerk van energiespecialisten samengebracht met hulp van NPM Capital”, zo legt De Haas uit. “Door deze bedrijven samen te smelten kunnen we onze ambitie verwezenlijken: het verduurzamen van de zakelijke energiemarkt.”

De Haas legt daarbij de nadruk op de integrale aanpak. “Met deeloplossingen komen we er niet. Door specialisten van het begin tot het eind van de energieketen te leveren is Groendus een totaalaanbieder van een duurzame energiehuishouding. We willen het totale perspectief bieden en de hele energiehuishouding van een bedrijf kunnen verduurzamen.”

Noodzakelijke ontwikkeling

Het verduurzamen van de energiemarkt zal de komende jaren een steeds belangrijker thema worden, in Nederland én in Europa. “De energiesector is nog sterk afhankelijk van fossiele energie. Als we niet overstappen op hernieuwbare energie zal de energierekening in de komende jaren snel oplopen, zowel bij bedrijven als voor de gehele energiemarkt”, zo merkt De Haas ook op.

De recent gepresenteerde Fit for 55-suggestie van de Europese Commissie stelt voor om de energiemarkt onder het emissiehandelssysteem te laten vallen. Hoewel Eurocommissaris Frans Timmermans onlangs zei dat de energierekening hierdoor niet zal oplopen, is niet iedereen het hierover eens. Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO, zei tegen Warmte365 te verwachten dat de energieleveranciers de emissiekosten zullen doorbelasten aan de eindgebruiker.

De Haas voorziet dat er veel gaat veranderen op het energienet. “We transformeren van een vraag-gestuurd-systeem op basis van fossiele energie, naar een aanbod-gestuurd-systeem op basis van hernieuwbare bronnen.”

Hij wijst daarbij op twee gevolgen van deze transitie. “Op de korte termijn kun je met duurzame energie flink besparen op je energiekosten, en op de langere termijn kun je je concurrentiepositie versterken.

“Als bedrijf kun je niet meer wachten met verduurzamen. Wie niet op tijd begint, wordt op de lange termijn afgestraft. Je loopt tegen concurrentienadeel, je wordt niet meer toegelaten in steeds duurzamere productie- en leveranciersketens, of loopt tegen boetes als de verduurzaming van je bedrijf niet snel genoeg gaat.”

Energiebesparingen

Dat er financiële consequenties zullen zijn wanneer bedrijven niet snel genoeg verduurzamen, is een zeer reële verwachting. Kantoorpanden moeten bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2023 al in het bezit zijn van energielabel C.

Het begint volgens De Haas allemaal met data. Bedrijven moeten zich focussen op vragen als ‘wat draagt duurzaamheid bij aan mijn bedrijf’ en ‘hoeveel levert het mij op’. Wij helpen organisaties met meetdata en stellen een afnameprofiel op, daarom hebben we ook twee meetbedrijven gekocht. Met de data kijken we eerst of je geen energie verspilt en wat het oplevert als je die energieafname op gaat vangen met eigen zonnepanelen.”

Als het aan De Haas ligt, dan kunnen bedrijven daar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen. “Ik verwacht dat de overheid zonnepanelen op bedrijfsdaken gaat verplichten. Daarna komt het aan op het inkopen op basis van gelijktijdigheid. Een van de belangrijkste aspecten van zakelijke verduurzaming.”

De  Groendus Energiemarktplaats

Om gelijktijdigheid in vraag en aanbod te creëren heeft Groendus zelf een digitale marktplaats voor duurzame energie ontwikkeld. “Hiermee koppelen we afnemers direct aan producenten van duurzame energie uit de regio en matchen we opwek en verbruik op uurbasis”, legt De Haas uit.

“We kennen het afnemersprofiel van de klant natuurlijk goed, daardoor kunnen we dit koppelen aan het opwekprofiel van nabijgelegen windparken en zonnecentrales. Dit gebeurt realtime op basis van kunstmatige intelligentie en het weerbericht – een voorspellende factor voor de hoeveelheid duurzame energie die beschikbaar gaat komen.”

Door de lokale insteek draagt Groendus bij aan de oplossing van congestieproblemen, maar dit zorgt ook voor uitdagingen. “Voor sommige uren op de dag is er onvoldoende schone energie beschikbaar, dan vult onze Energiemarktplaats automatisch aan met grijze stroom van de groothandelsmarkt. Er komt geen traditionele energieleverancier meer aan te pas waardoor beide partijen gunstiger uit zijn.”

Door de Energiemarktplaats ontstaat een realistischer beeld van de energiemarkt. “Klanten denken vaak dat ze 100 procent groene stroom verbruiken, maar vaak is dit minder. 60 procent van het verbruik is bijvoorbeeld daadwerkelijk groen in te kopen, maar 40 procent ook nog niet.

“Met dit inzicht kunnen we vervolgstappen zetten, zoals het gebruik van zware machines of koelcellen af te stemmen op momenten waarop veel schone energie voorhanden is. Dit is duurzamer en kan tot 70 procent in de kosten schelen. Met de inzet van batterijen kunnen we duurzame stroom opslaan voor de momenten dat het niet voorhanden is. Zo zetten we met onze klanten steeds een nieuwe stap in de goede richting naar 100 procent schone energie.”

Congestie voorkomen

Groendus helpt klanten om zelf energie op te wekken, maar zorgt met eigen zonnecentrales ook voor meer schone energie. “In Bloemendaal hebben we een carport gebouwd boven een bestaand parkeerterrein aan het strand, waarop we met 5.000 zonnepanelen duurzame stroom opwekken voor particulieren en bedrijven in de regio”, aldus De Haas.

“Het mooie aan dit project in Bloemendaal is dat we ook geparkeerde auto’s opladen met de zonnestroom van de carport. Geparkeerde auto’s staan er nu dus in de schaduw, worden minder heet door de zon, en laden op met 100 procent groene stroom.”

Met een dergelijke oplossing kan de mobiliteit ook een rol spelen in de verduurzaming van het energienetwerk. “Wij willen naar een digitaal platform toe dat uitrekent waar en wanneer een elektrisch voertuig het beste kan opladen.”

In het voorbeeld van De Haas wil een klant bijvoorbeeld van Rotterdam naar Den Haag rijden. Voor het moment van vertrek is het aanbod van energie groter en voordeliger in Rotterdam dan op het moment van aankomst in Den Haag.

“Het systeem registreert deze situatie op basis van de agenda van de klant en laadt dan maximaal in Rotterdam op, en levert stroom terug in Den Haag. Aantrekkelijk voor de klant en op deze manier kunnen we bij schaalgrote echt congestie voorkomen. Elektrische auto’s helpen zo het net in balans te houden.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Solar Magazine

Het laatste zonne-energienieuws.