Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

Natuur en Milieufederaties gaat Energie Samen en Rabobank helpen bij ontwikkelen Coöperatief Energieplatform

Bron: solarmagazine.nl 19-08-2021, 10:05
Natuur en Milieufederaties gaat Energie Samen en Rabobank helpen bij ontwikkelen Coöperatief Energieplatform
Beeld: Solar Magazine

De Natuur en Milieufederaties (NMF) hebben een intentieverklaring ondertekend met Energie Samen en de Rabobank. Ze gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een Coöperatief Energieplatform.

De energiecoöperaties hebben een grote behoefte aan meer kennis over projectontwikkeling, financiering en participatie. Met het coöperatief energieplatform willen de initiatiefnemers de energiecoöperaties hierin ondersteunen.

Gestructureerd en gestandaardiseerd

De partners stellen dat een sterke coöperatieve energiesector bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie. Daarnaast steunen ze hiermee het Klimaatakkoord waarmee gestreefd wordt naar minimaal 50 procent eigendom van de productie van de lokale omgeving.

Ze vinden dat de coöperatieve energiesector verder kan worden versterkt en verbonden. Dit kan door op schaal en op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze zowel kennis, kapitaal als kracht te bieden. Dit doen ze in aanvulling op al bestaande initiatieven en ieder vanuit zijn eigen kracht en positie.

Maatschappij-inclusief

Energie van Utrecht ging de NMF voor, vanuit de positie als projectbureau, als eerste kennispartner van het coöperatief energieplatform. Ze willen samen naar een landelijk opererend en dekkend platform toewerken vanuit een regionale pilot in Utrecht.

Ze willen de komende jaren, naast een maatschappij-inclusieve aanpak, flinke stappen zetten in een natuur-inclusieve energietransitie. Ze willen hoogwaardige natuur zoveel mogelijk ontzien en een plus zetten op gebieden met lage natuurwaarden. Voor de NMF is een belangrijke rol weggelegd om energiecoöperaties daarbij te helpen met kennis, voorbeelden en expertise.

Deze kennis en expertise zal door energiecoöperaties als gebruikers van het platform bijdragen aan verdere professionalisering en worden toegepast bij projectontwikkeling.

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Solar Magazine

Het laatste zonne-energienieuws.