Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energie

IJkpersonen plaveien weg voor individuele huiseigenaren

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl 26-08-2021, 09:09
IJkpersonen plaveien weg voor individuele huiseigenaren
Beeld: Duurzaam Gebouwd

De Europese Commissie mikt op een internationale golf van renovaties en daarbij ook op individuele woningeigenaren. Daartoe is in zes landen rond de Noordzee het Interreg-project Stronghouse gestart. Namens de provincie Drenthe leidt Hein Braaksma dit project. Hij is ook een van de sprekers tijdens het Renovation Wave Event op donderdag 9 september. “We zien dat het heel erg uitmaakt wat de buren doen.”

“In het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving”, aldus Hein Braaksma (foto rechts), “verwacht Europa veel van de individuele huiseigenaar. Dat laatste wil echter niet vlotten en dat is ook niet vreemd. De maatregelen en steunstructuren die er zijn, sluiten onvoldoende aan op de individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat kan gaan over iets technisch, zoals de maximale leencapaciteit, of misschien is die huizenbezitter helemaal geen rationeel denkend iemand. Die zelf geen businesscase maakt of kan maken en niet uitrekent hoeveel CO2 hij gaat of kan besparen.

Buren

Er spelen ook andere dingen mee. Kies je liever voor verduurzaming of voor een nieuwe badkamer? En wat levert het op aan comfort? Past het in jouw levens- of wooncarrière? Ben je pas gaan samenwonen, heb je net kinderen gekregen of gaan die net het huis uit? Dat bepaalt veel van de overwegingen. We zien ook dat het heel erg uitmaakt wat de buren doen. Als de buren ‘het’ ook doen, is het makkelijker om mensen over de streep te trekken.

Om beter zicht te krijgen op die wensen, behoeften en mogelijkheden van individuele huiseigenaren is er geen groots, veelomvattend plan nodig. We willen door kleine ingrepen de dingen die er al zijn logisch organiseren. Om dat in goede banen te leiden, kijken we vooral naar hoe dat gaat bij digitale ontwikkelingen. Daarbij werkt men met persona’s of ijkpersonen, die verbeelden wat de wensen, behoeften en ook frustraties zijn van een bepaalde groep mensen.

Vanuit die persona’s denken we na over de klantreis en de belemmeringen daarbij. Vanaf de allereerste interesse, via de uitvoering van de renovatie tot een vervolg als ambassadeur voor buren en anderen. We willen proberen om de beschikbare instrumenten beter af te stemmen op de fasen in die klantreis en kijken naar de onderdelen die daarbij ontbreken.

Europa

Ons project is complementair aan het project van INDU-ZERO, dat op grote volumes en andere organisaties mikt. INDU-ZERO wordt getrokken door de provincie Overijssel, wij door Drenthe. Het is echter een Europese opgave en de Commissie benoemde binnen die Renovation Wave een aantal principes, waar wij al mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de verbinding met digitalisering. Zo werken wij bijvoorbeeld met verschillende self-assessment tools, zodat je op detailniveau kunt kijken wat bij jou past. Wat het voor jouw energierekening betekent, voor je investeringen en ook voor je comfort.

Ik hoop dat de Renovation Wave, die al in de rest van Europa leeft, ook in Nederland aanslaat. Hier is men wat terughoudend geweest om voorstellen te doen over de uitvoering ervan. De noodzaak wordt heel goed gezien door publieke partijen, en ook in zekere mate door private partijen, maar de uitdaging is toch vooral hoe we dat daadwerkelijk bij elkaar brengen, inclusief de huiseigenaren. Nu wordt op landelijk niveau gewacht op het nieuwe kabinet, maar als ecosysteem rondom die renovatie kunnen we daar niet op wachten. Het is niet alleen een kwestie van de handen uit de mouwen steken, maar ook elkaars hand vasthouden om de renovatie verder te brengen.

Verbinding

Tijdens het Renovation Wave Event willen we proberen meer partijen met elkaar te verbinden om samen die individuele huizenbezitters proberen over te halen. En dan gaat het niet alleen om overheden en loketten, ook de bouwsector en adviseurs moeten mee. Voor de financiën zijn er wel publieke oplossingen, maar men zal ook bij banken moeten kunnen aankloppen. Die banken moeten weten waarom energierenovaties belangrijk en zinvol zijn. En weten dat het bijvoorbeeld een positieve bijdrage levert aan de waarde van een huis.

Internationaal worstelt iedereen met dezelfde dingen, maar verschilt wel steeds de invalshoek. Zo organiseert onze Deense partner, die ook op het evenement zal spreken, online workshops voor hypotheekadviseurs bij banken. Onze Belgische partner is druk aan het werk met een geavanceerde self assessment tool, waarbij nu ook wordt gekeken naar een makkelijkere verbinding richting aannemers en installateurs en naar het Europese energieprestatiecertificaat.

Noordenveld

Binnen Stronghouse zijn naast de provincie Drenthe ook de gemeenten Noordenveld en Hoogeveen partner. Voor gemeenten kan het heel ingewikkeld zijn om individuele huisbezitters over te halen. De mensen willen misschien wel zonnepanelen, maar vragen eerst aan de gemeente om de riolering op orde te brengen, zodat de kelder niet onderloopt bij een zware regenbui. Zo heeft men in Noordenveld de ervaring dat het geen zin heeft om alleen op het punt van duurzaamheid aan te bellen. Als er in een wijk relatief veel wateroverlast is en je geen antwoord op die zorgen hebt, valt de rest ook stil. Bij gemeenten zijn dat vaak verschillende vragen, maar voor de huiseigenaar horen die bij elkaar. Daar kunnen we wel wat winst behalen.

Met zijn allen moeten we voortdurend de vertaalslag maken van het grote verhaal over de klimaatakkoorden en de uitstoot in de gebouwde omgeving naar het concrete verhaal voor de huiseigenaar. Die zit vooral met vragen over het ‘hoe’. Over wat hij kan betalen en hoe comfortabel het straks is. Die vragen moeten we beantwoorden, zodat ook de buurman en de overbuurman het begrijpt en zij uiteindelijk daadwerkelijk aan de slag gaan met onze resultaten.”

Tijdens het gratis Renovation Wave Event op donderdag 9 september houdt Hein Braaksma de lezing Stronghouse: Perspectief huiseigenaar.

Het complete programma van het Renovation Wave Event vind je hier of schrijf je meteen gratis in.

Tijdens het Renovation Wave Event op 9 september houdt Ulla-Britt Krämer (programmleider INDU-ZERO; Provincie Overijssel) de presentatie: INDU-ZERO: Verduurzaming: Industriële prefab renovatie voor woningen uit 1965-1985. INDU-ZERO richt zich met name op woningcorporaties (lees ook dit artikel).

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid.