Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

Minister voert motie VVD niet uit en verplicht warmtepompen of zonnepanelen bij ingrijpende renovatie

Bron: solarmagazine.nl 30-08-2021, 08:53
Minister voert motie VVD niet uit en verplicht warmtepompen of zonnepanelen bij ingrijpende renovatie
Beeld: Solar Magazine

Minister Ollongren legt een door de Tweede Kamer aangenomen motie van de VVD om bij ingrijpende renovatie niet te verplichten tot het installeren van warmtepompen of zonnepanelen naast zich neer.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt dat Nederland bij het wél uitvoeren van de motie sancties van de Europese Unie zou riskeren.

Komend najaar

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldde aan het begin van het kalenderjaar dat het kabinet per 30 juni 2021 een eis wilde vastleggen voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie. Deze streefdatum is niet gehaald, omdat nog niet alle wettelijke procedures zijn doorlopen. Daarom wordt de eis pas komend najaar van kracht, maar de exacte datum is nog niet bekend.

De verplichting vloeit voort uit de Renewable Energy Directive II (RED II) van de Europese Unie (EU) die uiterlijk 30 juni 2021 in Nederland diende te zijn geïmplementeerd.

Inbreukprocedure

​De motie van de VVD verzoekt de regering om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare energiemaatregelen. ‘Het uitzonderen van huiseigenaren mag onder de huidige Europese regelgeving echter niet’, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. ‘De richtlijn hernieuwbare energie (REDII) biedt hier geen ruimte voor. De REDII verplicht namelijk tot het realiseren van een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties van gebouwen, waaronder woningen. Nederland riskeert een inbreukprocedure door de Europese Commissie wanneer de verplichting niet als zodanig wordt geïmplementeerd. Daarom vind ik het niet verantwoord om de motie uit te voeren.’

Eis haalbaar

De minister stelt verder van mening te zijn dat de eis haalbaar en uitvoerbaar is, ook voor huiseigenaren. ‘Ook blijkt uit onderzoek dat minimaal 45 procent van de benodigde investeringen in hernieuwbare energie ook zou worden gedaan als de regelgeving niet wordt gewijzigd.’

Minister Ollongren meldt de wetgevingsprocedure dan ook voort te zetten en het ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie voor te leggen aan de Raad van State.

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Solar Magazine

Het laatste zonne-energienieuws.