Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Techniek

Nú opschalen met innovaties is geen utopie (meer)

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl 30-08-2021, 09:00
Nú opschalen met innovaties is geen utopie (meer)
Beeld: Duurzaam Gebouwd

Innovaties zijn essentieel om de energietransitie en andere maatschappelijke opgaves tijdig rond te krijgen. Toch is het nog niet zo dat ieder project uitpuilt van noviteiten. Dat komt onder andere doordat vraag en aanbod elkaar niet goed genoeg weten te vinden en (nog) niet dezelfde taal spreken. Daar brengt uptempo.nu, een matchmakingplatform voor versnelling en opschaling, verandering in. In dit artikel vertellen Peter Linders en Marlien Sneller van TKI Urban Energy over de sprongen die woningcorporaties en bouwers maken met het instrument.

We gaan terug naar het ontstaan van het programma Uptempo!; twee jaar geleden in het leven geroepen om versnelling en opschaling te realiseren in de energietransitie. Vanaf dat moment zette Uptempo! zich in om verbinding te maken tussen vragende partijen als woningcorporaties en aanbieders van innovaties die verandering teweegbrengen. Traditiegetrouw verloopt die ontmoeting tussen vraag en aanbod moeizaam in de bouw- en vastgoedsector,  terwijl innovaties juist een forse bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming en vernieuwing.

Dat weet ook Marlien Sneller, projectleider van uptempo.nu en verantwoordelijk voor het thema matching. “We ondervonden dat aanbieders van innovaties vooral in een vroege fase goede ondersteuning kregen, bijvoorbeeld door overheidssubsidies. Maar naarmate ze volwassen worden, vallen ze vaak in een gat. In die fase wil je innovaties naar een breder publiek brengen en opschalen. Dan is er doorlopende financiering nodig en vraagt het veel aandacht om te ontwikkelen van start-up naar een volwassen organisatie.”

Van mismatch naar verbinding

Om impact te maken met innovaties is het essentieel om vraag en aanbod goed met elkaar te koppelen. Peter Linders, gespecialiseerd in woningtypologieën en bouwstromen, signaleert nu nog een mismatch: “Om zijn innovatie te kunnen verkopen moet een aanbieder de markt goed leren kennen, begrijpen, en weten welke behoefte daar leeft. Neem de klimaatdoelstellingen die we willen behalen en de ambities die we daaraan koppelden: energieneutraal en circulair in 2050, zonder gebruik te maken van aardgas. Hoe kan ik met mijn innovatie inspelen op die opgaven? En hoe kan mijn innovatie invulling geven aan de maatschappelijke vraagstukken waar mijn opdrachtgever aan werkt? Misschien moeten aanbieders daarvoor een andere rol aannemen of hun propositie kantelen.”

Opdrachtgevers staan ondertussen te springen om een volgende stap te zetten, maar weten niet goed welke oplossingen er beschikbaar zijn. “Zij stellen zich allerlei vragen: Welke uitvraag kan ik doen? Welke oplossingen in de markt zijn al uitgekristalliseerd? Zij willen met aanbieders het gesprek voeren, kennisdelen en onafhankelijk advies krijgen over de mogelijkheden.”

Eén oogopslag

Om de werelden tussen vraag en aanbod dichterbij elkaar te brengen, heeft Uptempo! in 2020 de website Uptempo.nu gelanceerd. Hier vind je een grote diversiteit aan innovaties voor verschillende vastgoedtypes, zoals kantoren of gestapelde nieuwbouw. Sneller vindt het belangrijkste doel ervan om de match tussen vraag en aanbod te maken: “We willen ervoor zorgen dat in één oogopslag te zien is welke innovaties relevant zijn voor de invulling van een specifieke opgave. Daarmee heb je snel een overzicht van relevante oplossingen om je verduurzaming te starten of een volgende stap te zetten. We zorgen dat de omschrijvingen niet te technisch zijn, maar juist gericht op het onderscheidend element van de innovatie. Dat is belangrijk, want zo bieden we een taal die vraag en aanbod allebei begrijpen.”

Onafhankelijke selectie

Om het voor onder andere bouwers en woningcorporaties eenvoudiger te maken om passende innovaties te vinden, scheidt een expertteam het kaf van het koren. Dit team, waar ook Linders deel van uitmaakt, selecteert onafhankelijk innovaties die kansrijk zijn. “Met die selectie hopen we te inspireren”, gaat Linders verder. “Uptempo.nu maakt de uiteenlopende mogelijkheden zichtbaar die bruikbaar zijn in de energietransitie. Het moet bouwers en woningcorporaties wakker schudden en duidelijk maken dat er meer kan dan dat je denkt.” Deze twee doelgroepen oriënteren zich verschillend op innovaties: “Een woningcorporatie heeft behoefte aan kennis om een gesprek te voeren met een bouwer, terwijl laatstgenoemde meer interesse heeft in de technische prestaties en de garantietermijn is van producten”, vult Sneller aan. “Voor beide partijen moet uptempo.nu de selectieprocedure eenvoudig maken en is men slechts één telefoongesprek verwijderd van een aanbieder. Vervolgens kunnen relevante innovators worden uitgenodigd voor een pitch.”

Learning by doing

Voor die momenten roept TKI Urban Energy live of digitale events in het leven, een aanpak op maat. “Daar kunnen we nu al verschillende succesvolle voorbeelden van laten zien”, geeft Linders aan. “Zo organiseerden we voor de Renovatieversneller in de zomer van 2021 een aantal vijfkwartiersessies met de Brabantse Duurzaamheidsalliantie (BDA), een samenwerkingsverband tussen bouwers en woningcorporaties. Tijdens de matchmakingsessie kwam er discussie los over de toepassingsmogelijkheden van gepitchte innovaties en werden onduidelijkheden weggenomen. Belangrijk is dat er open kennis wordt gedeeld en dat er onafhankelijkheid is. Is de boodschap te commercieel, dan haken woningcorporaties af. En terecht. Op die manier creëren we een leeromgeving, learning by doing.” Sneller besluit met een advies: “Sta ervoor open om met nieuwe dingen aan de slag te gaan. Daardoor ga je je huidige én toekomstige uitdagingen op een andere, betere manier oplossen.”

Versnellen met Uptempo.nu

Uptempo! is een team dat de opschaling en versnelling van innovaties in de gebouwde omgeving aanjaagt. De website uptempo.nu is een instrument waarmee vraag en aanbod bij elkaar komen. De database werd in eerste instantie gevuld met innovaties ontwikkeld binnen het ecosysteem van TKI Urban Energy, en later ook van aanbieders buiten dat netwerk. Om kennis te ontsluiten lag de focus eerst bij woningcorporaties, maar al snel werd duidelijk dat er meer doelgroepen interesse hebben. Op uptempo.nu vind je ook als bouwer een gevarieerd aanbod aan innovaties en word je geïnspireerd om te versnellen in je duurzaamheidsopgave. Ben je aanbieder van een innovatie die niet misstaat op uptempo.nu? Meld je dan kosteloos aan via deze link.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid.