Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Nieuwe CCV-schema’s Onderhoud brandmeld- en ontruimings- alarminstallaties

Bron: www.technieknederland.nl 03-09-2021, 09:40
Nieuwe CCV-schema’s Onderhoud brandmeld- en ontruimings- alarminstallaties
Beeld: Techniek Nederland

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de verbeterde certificatieschema’s voor onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De ingangsdatum van deze nieuwe versies is 1 januari 2022, maar u mag al direct met de nieuwe versies aan de slag.

De schema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0 zijn afgestemd op de Nederlandse normen voor onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties (NEN 2654-1 en NEN 2654-2). Met een onderhoudscertificaat van het CCV-keurmerk weten gebouwgebruikers zeker dat het onderhoud volgens de regels is uitgevoerd en dat de installatie in dezelfde staat verkeert als bij oplevering. In de schema’s wordt duidelijk vermeld welke informatie het onderhoudsbedrijf nodig heeft om goed onderhoud uit te voeren en om de nominale staat van de installatie te kunnen bepalen.

Voor het Rapport van Onderhoud verwijzen de schema’s naar de modellen in de NEN-normen. Waar mogelijk zijn de eisen aan het onderhoudsbedrijf geoptimaliseerd. Kwalificatie van medewerkers is eenvoudiger, evenals de evaluatie van het kwaliteitssysteem. De certificatieschema’s sluiten goed aan op de praktijk van gebouwgebruikers en onderhoudsbedrijven.

Kijk voor meer informatie en de betreffende documenten op de website van CCV: Nieuwe CCV-schema’s Onderhoud brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd – Het CCV

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…