Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Nieuwe ISSO-Kleintje ‘Hybride warmtepompen’ tijdelijk gratis beschikbaar

Bron: www.technieknederland.nl 06-09-2021, 09:28
Nieuwe ISSO-Kleintje ‘Hybride warmtepompen’ tijdelijk gratis beschikbaar
Beeld: Techniek Nederland

ISSO heeft een nieuwe ISSO-kleintje uitgegeven: Kleintje Hybride warmtepompen die gaat over  elektrische warmtepompen, met in hoofdzaak lucht als energiebron en gecombineerd met een cv-ketel. Met dit Kleintje kun je als professional snel de essentiële uitgangspunten voor een hybride verwarmingsinstallatie nagaan. Techniek Nederland heeft bijgedragen aan deze nieuwe publicatie.

Het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen beschrijft verschillende combinaties van cv-ketels en warmtepompen, die samen de hybride warmtepomp vormen. Waterzijdig inregelen en het temperatuurtraject van het afgiftesysteem komen ook aan bod. Verder gaat deze publicatie in op het systeem in de woning áchter de hybride warmtepomp. Kleintje Hybride warmtepompen geeft informatie over in welke situatie een hybride warmtepomp uitkomst biedt en helpt bij de keuze van het type pomp.

Vijf fasen van het project

De basis voor dit ISSO-kleintje is gelegd in ISSO-publicatie 98 ‘Lucht-waterwarmtepompen in woningen’. De kennis is onderverdeeld in de vijf fasen van een project:

  • Programmafase (vaststellen klantwensen in PvE);
  • Ontwerpfase (dimensionering);
  • Uitwerkingsfase (productselectie);
  • Realisatiefase (montage en oplevering);
  • Beheerfase (onderhoud en monitoring).

Geluidafscherming

Het Kleintje helpt je als installateur of adviseur ook om de klant zo optimaal mogelijk te adviseren en ervoor te zorgen dat hij of zij geen spijt krijgt van zijn keuze. Daarom bevat de uitgave vragen om met de klant te bespreken, zoals: wil hij op termijn van het gas af, of gaat hij verbouwen of renoveren? Ook komt het actuele onderwerp geluidafscherming aan bod. Verder bevat het Kleintje tekeningen, tabellen en schema’s die de kennis beter toepasbaar maken.

ISSO-kleintje Hybride warmtepompen is te raadplegen via ISSO Open.

Raadpleeg de publicatie kosteloos

Als partner van ISSO werkt Techniek Nederland graag mee aan kennisdeling om de bouw- en installatiesector verder te helpen. Vanwege de bijdrage mag de brancheorganisatie hun leden vijf werkdagen kosteloos toegang geven tot ISSO Open, waar het ISSO-Kleintje is gepubliceerd.

Het stappenplan voor de gratis toegang is als volgt:

  1. Maak eerst een profiel aan op ISSO Open.
  2. Stuur dan een e-mail naar bestellingen@isso.nl, geef hierin aan met welk e-mailadres je het profiel hebt aangemaakt en met de actiecode. Actiecode: Techniek Nederland-ISSO-Kleintje-Hybridewarmtepompen-2021.
  3. De toegang wordt gekoppeld aan jouw profiel. Nu heb je 5 werkdagen kosteloos toegang tot alle kennis in ISSO Open.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…