Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Webinar ‘Wkb voor installateurs’ op 21 september

Bron: www.technieknederland.nl 09-09-2021, 09:44
Webinar ‘Wkb voor installateurs’ op 21 september
Beeld: Techniek Nederland

Techniek Nederland organiseert op 21 september van 15:00 – 16:30 uur een webinar over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op 1 juli 2022 treedt de Wkb dan eindelijk in werking. Er is ruim 20 jaar aan gebouwd en gesleuteld. De wet moet ervoor zorgen dat de bouwkwaliteit verbetert, faalkosten verminderen en opdrachtgevers een sterkere positie krijgen. De aansprakelijkheid van installateurs en bouwbedrijven wordt uitgebreid, en zij moeten aan de onafhankelijke kwaliteitsborger bewijslast leveren dat het gerealiseerde werk aan het Bouwbesluit voldoet.

Programma

 • De inhoud van de Wkb (wijzigingen Burgerlijk Wetboek + stelsel kwaliteitsborging, beschikbare instrumenten) en de beoogde invoering.
 • Toelichting op de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de installateur (verzamelen bewijslast t.b.v. kwaliteitsborger, het dossier bevoegd gezag en het consumentendossier). Consequenties voor contracten, ICT-middelen, etc.).
 • Informeren over beschikbare hulpmiddelen, instrumentarium:
  – Wettelijk toegestane instrumenten, wat is een goede keuze?
  – ISSO-protocollen
  – Contracten/algemene voorwaarden
  – ICT-tools
  – Erkenningen en certificaten als bewijslast
 • De praktijk van kwaliteitsborging in projecten. Keimpe Stroop van gBOU past het instrument KiK toe. Hij gaat specifiek in op de rol van, en de communicatie met de installateur.

Sprekers

 • Remco van der Linden, Techniek Nederland, dagvoorzitter/moderator
 • Bob Gieskens, Douglas Consultancy
 • Keimpe Stroop, gBOU

Waarom deelnemen aan dit webinar?

 • Heeft u kennisgemaakt met deze nieuwe wetgeving.
 • Weet u wat er van u, als installateur, verwacht wordt op het gebied van de Wkb.
 • Heeft u kennis van de verschillende instrumenten.
 • Kunt u een planning maken om u goed voor te bereiden op de invoering op 1 juli 2022.

Aanmelden

U kunt kosteloos deelnemen aan dit webinar na aanmelding via deze link.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…