Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Verduurzaming

Nieuwe impuls voor bedrijventerrein ’t Veen in Hattem

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl 20-09-2021, 09:52
Nieuwe impuls voor bedrijventerrein ’t Veen in Hattem
Beeld: Duurzaam Gebouwd

Na de succesvolle DG Expeditie ’t Veen heeft de gemeente Hattem opnieuw een mijlpaal bereikt op weg naar de transformatie van dit bedrijventerrein tot een gemengd woongebied. Samen met de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekende Hattem een intentieovereenkomst voor deze transformatie.

In 2020 en 2021 organiseerde Duurzaam Gebouwd samen met de gemeente Hattem de Expeditie ’t Veen. Tijdens de vele bijeenkomsten werd veel kennis opgehaald over thema’s als klimaatadaptatie, duurzame energie en warmtevoorziening, circulair bouwen, slimme en gezonde stad en innovatieve en betaalbare financiële woonconcepten. Met de nieuwe intentieovereenkomst zetten betrokken partijen een volgende, forse stap naar de succesvolle ontwikkeling van dit gebied.

Duurzame ontwikkeling

De drie partijen hebben met het ondertekenen van de overeenkomst afspraken gemaakt om de komende periode een verdere integrale en duurzame ontwikkeling van het plangebied te onderzoeken. Dit betreft onder andere het actualiseren van de gebiedsexploitatie, opstellen van een marketingplan en bepalen van een geschikte samenwerkingsstructuur. De onderzoekskosten worden door de partijen gezamenlijk gedragen.

“De transformatie van ’t Veen is echt complex voor Hattem”, stelt wethouder Schipper. “We zijn dan ook blij met het commitment dat deze partijen tonen om van ’t Veen een gave woonplek te maken. Het belang van het onderzoek dat we doen is groot. Mijn wens is dat gebiedseigenaren met ons mee gaan denken.”

Gelderland

De nieuwe partijen brengen de nodige expertises samen. Zo levert de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG), opgericht door de provincie Gelderland, maatwerk bij het revitaliseren, transformeren en herstructureren van locaties en gebieden naar aantrekkelijke werk- en woonlocaties. Hierbij staan het maatschappelijk belang en de impact op de regionale economie van Gelderland centraal. OHG wordt gemanaged door OostNL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland.

BPD is de gebiedsontwikkelaar van de Rabobank en ontwikkelt woongebieden in Nederland en Duitsland. Ook beschikt het over belegger BPD Woningfonds voor duurzame woningen in de middenhuur. BPD heeft diverse posities aangekocht in ’t Veen en is met partner Nikkels Projecten betrokken bij het in aanbouw genomen deelplan ’t Veen-Noord, op de voormalige gronden van Antarctica, Beter Bed en de kringloopwinkel.

De aanwezige eigenaren en bedrijven in het gebied gaan betrokken worden bij het haalbaarheidsonderzoek. Belangrijk onderdeel van de transformatie wordt ook het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding, die momenteel over het gebied loopt en de ontwikkelmogelijkheden beperkt. Medio 2022 willen de partijen het haalbaarheidsonderzoek voltooien.

De transformatie van bedrijventerrein ’t Veen, door intensieve kennisdeling, samenwerking en synergie binnen de DG Expeditie ’t Veen, werd uitgebreid beschreven in het gratis te lezen reisverslag (digitaal magazine).

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid.