Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

Invoering zero-emissiezones gaat niet zonder slag of stoot

Bron: www.technieknederland.nl 24-09-2021, 07:00
Invoering zero-emissiezones gaat niet zonder slag of stoot
Beeld: Techniek Nederland

Om de CO2-uitstoot te reduceren is in het Klimaatakkoord afgesproken om zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s per 2025 in te voeren. Dit zijn zones waar bedrijfsvoertuigen met een verbrandingsmotor niet meer welkom zijn. Ondernemersverenigingen Techniek Nederland en evofenedex zetten zich in voor deze afspraken om te zorgen dat er een duurzame en ondernemende stad ontstaat. Uit een onderzoek van deze verenigingen blijkt dat het bedrijfsleven verdeeld is over de invoering van zero-emissiezones in 2025. Zo zijn er zorgen over de haalbaarheid van de invoering van de zones, maar is een deel van de achterbannen ook geïnteresseerd in eventuele alternatieven.

Opinie

Het bedrijfsleven is verdeeld over de invoering van zero-emissiezones in 2025. Ruim 30 procent van de deelnemers aan het onderzoek van Techniek Nederland en evofenedex is positief over de invoering van de zero-emissiezones, terwijl 14 procent neutraal is. Bijna de helft van de respondenten staat negatief tegenover de invoering van de zones.

Haalbaarheid

Ongeveer 70 procent van de bedrijven geeft aan dat het niet haalbaar is om op 1 januari 2025 een volledig wagenpark van bestel- en vrachtauto’s zonder CO2-uitstoot te hebben. Een klein deel (11%) geeft aan dat dit wel gaat lukken en ongeveer 19 procent weet nog niet of het een haalbare kaart is. Twee redenen die veel genoemd worden, zijn de hoge aanschafprijs van de voertuigen en de te beperkte actieradius van het voertuig. Ook een te klein geschikt aanbod van voertuigen en voertuigen met een speciale opbouw zijn hobbels op de weg naar zero-emissie. De overgangsregelingen en subsidieregeling die er momenteel zijn voor bestelauto en vrachtauto’s, moeten de ondernemers wel meer (financiële) ruimte bieden.

Alternatieven

Om de haalbaarheid te vergroten, kunnen bedrijven kijken naar alternatieven. In plaats van een voertuig aan te schaffen, kan men ook overwegen om een voertuig te leasen. Ongeveer 25 procent van de ondervraagden zegt dit wel te zien zitten. Vanwege de hoge aanschafkosten kan dit een serieuze overweging zijn voor bedrijven. Een ander alternatief is het gebruik maken van een hub aan de rand van de stad. Bij deze hub levert een bedrijf de goederen af en vervoert een dienstverlener dit zero-emissie naar de stad. Bijna 29 procent van de bedrijven geeft aan daar interesse voor te hebben. Voor het alternatief om een bestel- of vrachtauto te delen met één van de bedrijven uit de buurt, staat ongeveer 29 procent open.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet per se verrassend of reden voor extra zorg. Maar het laat wel zien dat er op diverse terreinen zoals als communicatie, financiën en bewustwording nog veel werk aan de winkel is. Dit geldt zowel voor de gemeentes, ondernemersverenigingen als ook voor de ondernemers zelf.

Download de samenvatting Rapport Zero-emissie Onderzoek.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…