Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Verduurzaming

Experience centers slim energiebeheer en industriële digitalisering geven sneak-preview nabije toekomst

Bron: press.siemens.com 06-10-2021, 12:38
Experience centers slim energiebeheer en industriële digitalisering geven sneak-preview nabije toekomst
Copyright Paula Romein

Het internationale en Nederlandse bedrijfsleven staat aan de vooravond van grote omwentelingen, zowel op het gebied van duurzaam energiebeheer als digitalisering van de industrie. Om concurrerend te blijven, zijn industriële bedrijven genoodzaakt sneller producten op de markt te brengen, bedrijfsprocessen te optimaliseren en de waardeketen transparant te maken. Dat vraagt om verdergaande digitalisering. Tegelijkertijd worden de duurzaamheidseisen wat betreft energiebeheer en relevante infrastructuur fundamenteel herzien, waardoor parallel met digitalisering de behoefte aan elektriciteit uit duurzame bronnen groeit. Om de aanpak van die omwentelingen voor klanten en anderen inzichtelijk en tastbaar te maken, heeft Siemens Nederland op in zijn Haagse hoofdkantoor twee experience centers gerealiseerd: het Digital Experience Center en de Experience Room voor Smart Infrastructure. Op 9 september hebben Judith Wiese, CHRO, Chief Sustainability Officer en lid van Siemens’ global managing board, en Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland, de feestelijke openingshandeling verricht.

Judith Wiese licht toe: “Onze klanten vormen de ruggengraat van de wereldeconomie voor wat betreft industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Dankzij onze doelgerichte technologie kunnen zij industrieën en infrastructuren transformeren om duurzame groei te stimuleren, zoals blijkt uit Siemens’ ambitieuze duurzaamheidskader DEGREE. Innovatieve technologieën en oplossingen zijn een sleutel daartoe. In ons nieuwe Digital Experience Center en de Experience Room voor Smart Infrastructure presenteren we de toekomstige digitale industriële en stedelijke wereld – waar de uitdagingen van morgen tastbaar worden gemaakt en de tools die nodig zijn voor digitale transformatie beschikbaar worden gesteld. Van wat vandaag haalbaar is tot de visie op een volledig gedigitaliseerde industriële wereld en slimme stedelijke infrastructuren. Dit is een uniek concept om het volledige spectrum van intelligente en digitale automatisering te bestrijken – om onze wereld duurzamer en leefbaarder te maken.”

Dirk De Bilde vult daarop aan: “Terwijl onze industrie op zoek is naar oplossingen om tot een duurzame en circulaire economie te komen, dient zij ondertussen haar efficiency en verdiencapaciteit te vergroten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om fabrikanten, machinebouwers en onze technologische partners daarbij op weg te helpen, maken we voor hen inzichtelijk en concreet wat digitalisering voor zijn of haar bedrijf kan betekenen. Ook tonen we hoe slim energiebeheer een bedrijf laat meebewegen met de steeds hogere duurzaamheidseisen. De welhaast oneindige reeks aan mogelijkheden wordt zo veel tastbaarder, wat drempelverlagend werkt.”

Digital Experience Center

Bezoekers van het Digital Experience Center maken kennis met de toekomstige digitale industriële wereld. Het concept bestrijkt het hele spectrum van slimme en digitale automatisering; van volledig geïntegreerde automatisering tot intelligente softwareoplossingen met de daarbij behorende (digitale) diensten. De reis zal door een ieder anders worden ervaren; voor sommigen een reis vol ontdekkingen met nieuwe inzichten en voor anderen een bevestiging van eerder gemaakte juiste strategische keuzes. Bezoekers kunnen hologrammen, augmented reality, digitale tweelingen en nog veel verwachten. Door de gepersonaliseerde (maatwerk) instellingen wordt de virtuele omgeving aangepast aan elke individuele bezoeker in zijn of haar vakgebied. De speciaal ontwikkelde holografische digitale expert Digit leidt bezoekers persoonlijk rond en deelt zijn kennis. Zo wordt helder gemaakt hoe belangrijke nieuwe technologieën als Industriële IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, cloud en edge bedrijven kunnen ondersteunen om bijvoorbeeld hun time-to-market, productiviteit, flexibiliteit en duurzaamheid te verbeteren.

Experience Room voor Smart Infrastructure

Siemens heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties met daarbinnen een focus op gezondheid en welzijn, innovatie, duurzame en betaalbare energie, een schoon klimaat en duurzame steden. In de Experience Room voor Smart Infrastructure wordt zichtbaar hoe zijn portfolio voor gebouwautomatisering en energiedistributie hieraan bijdraagt. Naarmate de maatschappij steeds verder digitaliseert, groeit ook de behoefte aan elektriciteit, verkregen uit duurzame bronnen. In de Experience Room wordt gevisualiseerd hoe het duurzame energielandschap van de toekomst eruitziet: van energieopwekking met o.a. windturbines en zonnepanelen via slimme distributienetwerken tot bij de eindgebruiker, die vervolgens met behulp van software zijn energieverbruik kan optimaliseren. Via een touch table kunnen bezoekers zich verdiepen in dit Smart Digital Grid en de bijbehorende oplossingen. Bezoekers krijgen naast videopresentaties en augmented/virtual reality-toepassingen tevens voorbeelden van hardware en praktijktoepassingen te zien.

De twee experience centers zijn in principe bedoeld voor een wijde doelgroep: bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen. Siemens werkt vanuit de ecosysteem-filosofie waarbij iedereen welkom is om te kijken en de faciliteiten te gebruiken.

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Siemens

Siemens ontwikkelt innovaties die de samenleving verder brengen, met focus op elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van ’s werelds grootste producenten van energie-efficiënte technologieën is Siemens een toonaangevende leverancier van systemen voor energieopwekking en -transmissie en medische diagnose. In…