Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Wet- en regelgeving

Inwerkingtreding verplichtingen uit ‘Gasketelwet’ uitgesteld

Bron: www.technieknederland.nl 18-10-2021, 21:41
Inwerkingtreding verplichtingen uit ‘Gasketelwet’ uitgesteld
De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de verplichtingen uit de ‘Gasketelwet’ per 1 april 2022 wordt uitgesteld naar 1 januari 2023. Dat betekent dat pas vanaf die datum bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties willen verrichten gecertificeerd moeten zijn en dat eigenaren verplicht zijn een gecertificeerd bedrijf in te huren. Techniek Nederland is behoorlijk teleurgesteld dat dit belangrijke traject nu weer vertraging oploopt.

De reden die de minister opgeeft voor de vertraging is dat “het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s meer tijd vergt dan bij de inwerkingtreding van het stelsel was voorzien. Deze schema’s hadden rond deze tijd al moeten zijn aangewezen om 1 april 2022 te halen”.

Techniek Nederland heeft de afgelopen periode meerdere malen haar zorgen geuit over de lange termijnen die de Raad van Accreditatie en de nog formeel op te richten Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) hanteren voor het beoordelen van de schema’s van InstallQ en Kiwa. Het werd steeds duidelijker dat 1 april daardoor niet meer haalbaar zou zijn.

Alternatief voor uitstel

We hebben voorstellen gedaan waarvoor uitstel van inwerkingtreding niet nodig zou hoeven zijn. Zo had de minister er ook voor kunnen kiezen om in de eerste maanden na inwerkingtreding nog niet formeel te gaan handhaven. Dit zou meer recht doen aan alle inspanningen die veel ondernemers hebben geleverd om wél binnen de overgangstermijn van anderhalf jaar hun zaakjes geregeld te hebben. Zolang schema’s nog niet zijn aangewezen en certificerende instellingen (CI’s) nog niet geaccrediteerd, staan al deze bedrijven in de wachtstand tot ze hun certificering formeel kunnen binnen halen. Dit alternatief zou echter wetstechnisch niet eenvoudig te regelen zijn. Daarom heeft de minister ervoor gekozen om de datum van inwerkingtreding met maar liefst driekwart jaar op te schuiven.

Snelheid is geboden

Niet alleen de bedrijven die al klaar zijn met hun voorbereidingen, maar iedereen is erbij gebaat dat de aanwijzing van de definitieve schema’s en de accreditatie van de CI’s niet nog eens een halfjaar op zich laat wachten. De CI’s moeten immers tijdig álle duizenden bedrijven die het betreft kunnen auditeren.

Publiekscampagne

Eén voordeel dat deze vertraging wel oplevert is een veel betere timing van de publiekscampagne vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze publiekscampagne moet eigenaren van gasverbrandingsinstallaties bewust maken van de verplichting die zij per 1 januari 2023 hebben om een gecertificeerd bedrijf in te huren voor installatie en onderhoud. Doorgaans zet de overheid pas drie maanden voordat een nieuwe wet ingaat een publiekscampagne in. Bij inwerkingtreding per 1 april 2022 zou deze campagne pas in de winter starten. Nu kan de publiekscampagne ingezet worden aan het begin van het stookseizoen en mooi gekoppeld worden aan de jaarlijkse campagne van Brandweer Nederland, de Nederlandse Brandwondenstichting en de 25 Veiligheidsregio’s. Techniek Nederland werkt met alle partijen samen aan beide campagnes.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…