Hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie moeten het handicap van inflexibiliteit overwinnen. Voor een succesvolle energietransitie moet de stroommarkt namelijk flexibeler worden.

Die conclusie trekt promovendus Cristian Stet van de Erasmus School of Economics (ESE). Als de flexibiliteit niet gevonden wordt, dreigt het elektriciteitsnet volgens hem verzadigd te raken en kan het verdienmodel van groene stroom verloren gaan.

Lees hier verder over hernieuwbare energie!