Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Verduurzaming

Kantoren met energielabel-C-verplichting: stand per 1 oktober 2021

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl 08-11-2021, 12:28
Kantoren met energielabel-C-verplichting: stand per 1 oktober 2021
Beeld: Duurzaamgebouwd

Per 1 januari 2023 moet voor kantoren minimaal energielabel C zijn geregistreerd. Het aantal kantoren dat aan deze label-C-verplichting voldoet, neemt steeds verder toe. Bijna de helft van de kantoren voldoet nu aan de verplichting. 

Naar schatting van RVO zijn er circa 100.000 kantoren in Nederland, waarvan circa 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Onder andere kleine kantoren en monumenten zijn uitgesloten van deze verplichting.

Van de label-C-plichtige kantoren heeft nu 42% energielabel C of beter, en voldoet daarmee aan de verplichtingen. De overige 58% voldoet nog niet aan de label-C-verplichting. Meestal omdat er nog geen label is geregistreerd (46%), soms omdat er een energielabel D of slechter is geregistreerd (12%).

Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30% aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april 2021.

Het aandeel rode labels (label D-G) verandert nauwelijks in de afgelopen jaren. Kantoren waarvoor een energielabel wordt geregistreerd, krijgen vaak een groen label (label A-C). De groei van de groene labels, die de afgelopen jaren vrij constant was, is dit jaar tot nu toe minder groot. Wel is er in het derde kwartaal een verbetering zichtbaar ten opzichte van het eerste halfjaar. De registratie van energielabels met een letter C of beter lijkt wat te versnellen. Hopelijk zet deze verbetering zich door; er is nog veel te bereiken.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid.