Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Verduurzaming

Succesvolle lobby versnelt verduurzamen met hybride

Bron: www.technieknederland.nl 08-11-2021, 09:24
Succesvolle lobby versnelt verduurzamen met hybride

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Dilan Yesilgöz-Zegerius, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stimulering van de hybride warmtepomp. In haar brief van 28 oktober staat onomwonden dat de hybride warmtepomp een belangrijke rol gaat spelen in het reduceren van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid zal hier in de komende jaren stevig op inzetten door extra voorlichting en subsidie. Een mooi voorbeeld van succesvolle lobby van en door de sector.

De uitrol van hybride warmtepompen zal vooral plaatsvinden in gebieden waar de komende 10 tot 15 jaar geen volledig aardgasvrije alternatieven voorzien zijn, zoals een warmtenet.

Drie belangrijke signalen

  1. Vanaf 1 januari 2022 gaat de ISDE van de (hybride) warmtepomp substantieel omhoog van 20% naar 30%. Naar inschatting van Techniek Nederland is dat hiermee ruim 125.000 hybride warmtepompen extra worden gestimuleerd over 3 jaar.
  2. De technieksectoren werken samen met het ministerie van EZK aan het actieplan voor hybride warmtepompen. Onderdeel van dit actieplan is verbeterde voorlichting aan woningeigenaren.
  3. Het ministerie van EZK bekijkt momenteel of een normering voor verwarmingsinstallaties uitvoerbaar en haalbaar is. Hierover zal volgend jaar een voorstel naar de Tweede Kamer gaan, mede op basis van stevige Europese klimaatambities en de herziene richtlijnen EPBD en RED.

Hybride warmtepomp aantrekkelijk warmte-alternatief

Staatssecretaris van EZK, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, vat het zo samen: ‘deze maatregelen zullen ertoe leiden dat de hybride warmtepomp in de komende jaren een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en dat het voor steeds meer bewoners en gebouweigenaren een aantrekkelijk warmte-alternatief wordt.’

Lees hier de brief van de staatssecretaris

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…