Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Verduurzaming

Verduurzaming rendabel voor sportclubs

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl 12-11-2021, 09:12
Verduurzaming rendabel voor sportclubs
Beeld: Duurzaam Gebouwd

De komst van de nieuwe duurzaamheidstool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. De tool zorgt voor gratis advies aan clubs en gemeenten over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Verschillende partijen zorgen hiermee samen voor een versnelling van de verduurzaming in de sportsector.

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd. In deze onafhankelijke online tool, bedoeld voor clubs en gemeenten, komen alle aspecten van verduurzaming samen.

Veel kansen

“Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu. De gezamenlijke missie van de genoemde partners is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 in de sportsector. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, aldus Richard Kaper van NOC*NSF.

Verduurzaming rendabel voor sportclubs

“Onze branchevereniging”, vervolgt Edward van der Geest (voorzitter BSNC), “wil graag een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Met deze tool kunnen zowel onze leden, als gemeenten, leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen, toetsen welke milieumaatregelen van invloed zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een sportaccommodatie.”

Winstgevend

“Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector winstgevend verduurzamen”, aldus Patrick Rijnbeek (directeur NL Actief).

“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt voor sportclubs ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart. Die clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings tot slot toe.

Op Sport NL Groen* ontdek je hoe Sport NL Groen sportclubs helpt verduurzamen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid.