Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Installatietechniek

De installatiebranche groeit de komende jaren fors

Bron: www.technieknederland.nl 02-12-2021, 11:45
De installatiebranche groeit de komende jaren fors
Beeld: Techniek Nederland

De installatiebranche staat er goed voor. In 2022, 2023 en 2024 zal het totale productievolume bouwinstallatie flink groeien. Vooral de utiliteits- en woningbouw laten een flinke groei zien. Dit blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2022 en verder. Onderzoeksbureau BouwKennis heeft het rapport opgesteld in opdracht van Techniek Nederland.

Utiliteitsbouw groeit in 2022 het snelst

De utiliteitsbouw laat volgend jaar de sterkste groei in productievolume zien: vijf procent. Het jaar daarna groeit de woningbouw het snelst, met vier procent. Volgens het rapport groeit ook het productievolume in de infratechniek de komende jaren, met 1,5 tot twee procent.

figuur-3.13

Verduurzaming en digitalisering

Het rapport laat zien dat de coronapandemie en de PFAS- en stikstofcrisis nauwelijks vat hebben gekregen op de installatiebranche. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: ‘Verduurzaming en digitalisering zijn in onze sector de aanjagers van de groei. Daarnaast is er meer aandacht voor beheer en onderhoud en zien we dat de installatiequote groter wordt.’

Bedrijven, consumenten en overheid geven meer geld uit

Diverse factoren dragen bij aan de groei van de technieksector in de komende jaren. In 2021 en 2022 herstelt de economie zich sterk. Bedrijven lijken daardoor weer te willen investeren. Ook consumenten geven meer geld uit. Zij besteden hun spaargeld onder meer aan woningverbetering en -verduurzaming. Daarnaast nemen de overheidsinvesteringen toe. Het nieuwe kabinet lijkt fors te gaan investeren in onder meer de energietransitie.

Onzekerheden

De vooruitzichten voor de installatiebranche zijn rooskleurig, maar er zijn ook onzekerheden. Het is onduidelijk hoe de huidige schaarste aan materialen en grondstoffen zich gaat ontwikkelen. Blijvende krapte kan de prijzen opdrijven en de productie afremmen. De aanpak van de woningcrisis door een nieuw kabinet heeft invloed op de groeiprognose in de woningnieuwbouw. Bovendien kampen we nog altijd met de coronapandemie. De langetermijneffecten hiervan zijn nog onduidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit en de ontwikkeling van de kantorenmarkt.

Download het gehele rapport hier.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…