Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energietransitie

Regeerakkoord met groene ambities en veelbelovende plannen technisch beroepsonderwijs

Bron: www.technieknederland.nl 16-12-2021, 09:39
Regeerakkoord met groene ambities en veelbelovende plannen technisch beroepsonderwijs
Beeld: Techniek Nederland

Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag hebben gepresenteerd. Doekle Terpstra, voorzitter van de brancheorganisatie: ‘Het nieuwe kabinet maakt het klimaat topprioriteit. Dat betekent dat de technieksector zijn mouwen kan opstropen.’

Duurzame woningen met een laadpaal voor de deur

Het nieuwe kabinet streeft naar een CO2-reductie in 2030 van 55%. Techniek Nederland staat achter die duurzame ambitie in het coalitieakkoord. Terpstra: ‘Wij zijn de sector die het moet gaan waarmaken. We gaan de bestaande woningvoorraad verduurzamen en nieuwbouw aardgasvrij maken. We maken kantoren energieneutraal en waar nodig transformeren we ze naar woningen. We breiden de infrastructuur voor elektrisch rijden in hoog tempo uit en we vergroenen de industrie.’

Technische vakmensen

Terpstra wijst er wel op dat er een verschil is tussen beleid en uitvoering. ‘Kiezen voor de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.’ Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen een goede basis om te komen tot een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel wil daar graag actief aan bijdragen. Het niveau, de toegankelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen zijn beslissend voor de toekomst van ons land.

Tevreden over klimaatplannen

Techniek Nederland is tevreden over de klimaatplannen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet noemt de hybride warmtepomp ‘op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing’. Ook over de voorgenomen aanstelling van een Klimaatminister en de vorming van een Klimaatfonds is Terpstra positief. ‘Het kabinet trekt geld uit om verduurzaming aantrekkelijk te maken voor woningbezitters en bedrijven. Dat is een stap in de goede richting.’

Stikstofprobleem oplossen

Techniek Nederland is tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om het stikstofprobleem snel op te lossen. Die oplossing is nodig om de investeringsagenda op het gebied van de infrastructuur uit te kunnen voeren én om de komende jaren honderdduizenden duurzame woningen te bouwen.

Circulariteit

De manier waarop we met grondstoffen en materialen omgaan is op de lange termijn niet houdbaar. Techniek Nederland vindt het daarom belangrijk dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord veel nadruk leggen op de noodzaak van circulair bouwen, installeren en produceren.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…