Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Utiliteitsbouw

Heijmans revitaliseert Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht

Bron: www.heijmans.nl 22-12-2021, 09:25
Heijmans revitaliseert Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht
Beeld: Heijmans

Rabobank heeft de revitalisatie van de onderbouw van het karakteristieke Glasgebouw aan Heijmans gegund. Naar verwachting wordt het project in de tweede helft van 2023 opgeleverd.

Het Rabobank-hoofdkantoor ligt in het centrum van Utrecht, bestaat uit meerdere zichtbepalende gebouwen, waaronder het uit 1984 stammende Glasgebouw. De opdracht omvat een grootschalige bouwkundige en installatietechnische verbouwing van de kelderverdiepingen, begane grond en eerste verdieping, en betreft in totaal zo’n 30.000m2 vloeroppervlak.

Tijdens de verbouwing blijft het gebouw in gebruik. Het is daarom van groot belang dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is en Rabobank-medewerkers zo min mogelijk hinder ondervinden van de bouwactiviteiten. De werkzaamheden worden daarom gefaseerd uitgevoerd. Om de overlast voor de omgeving te minimaliseren, is een nauwkeurig afgestemde bouwlogistiek vereist.

Gezond

Rabobank streeft naar toekomstbestendig leven, wonen en ondernemen. De bank werkt daarom uitsluitend met partijen die rekening houden met de potentiële impact van de activiteiten en deze probeert te vermijden of te beperken. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de ambitie van Heijmans om een leidende rol te spelen als maker van een gezonde leefomgeving. Door in te zetten op het gebruik van elektrisch materieel, een duurzamer ingerichte bouwplaats en hergebruik van materiaal – en daar transparant over te zijn – kan Heijmans de duurzaamheidsambities van Rabobank concreet invullen.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Heijmans

Heijmans N.V. is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans…