Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Opleiding

MBO-certificaten nemen vlucht: “Ontwikkelingen van de toekomst”

Bron: www.technieknederland.nl 03-02-2022, 13:43
MBO-certificaten nemen vlucht: “Ontwikkelingen van de toekomst”
Beeld: Techniek Nederland
Steeds vaker kunnen delen van een mbo gecertificeerd worden en zo kunnen ook bedrijven (delen van) hun bedrijfsopleiding laten certificeren bij het mbo. Een goede zaak, want zo wordt overstappen naar de techniek laagdrempeliger en gemakkelijker. Bovendien dicht het de kloof tussen wat de opleiders kunnen aanbieden en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Judith van Heeswijk, programmamanager Opleiding, Scholing en Arbeidsmarkt bij Techniek Nederland: “Dit geeft mensen de kans om sneller kundig aan het werk te gaan in de branche. Dat is goed voor de vakmensen, de werkgevers, de branche en Nederland als geheel.”

Veel bedrijven leiden zelf mensen op in een bedrijfsschool. Bij Breman Installatiegroep hebben ze bijvoorbeeld de Breman Academy. Leon Hofman, manager van Breman Academy: “Vanuit de academy hebben wij ingeschreven op een pilot van SBB met onze opleiding Onderhoudsmonteur. We hebben daarvoor een lesprogramma ontwikkeld in samenwerking met het Deltion College in Zwolle en deze is geaccrediteerd door SBB. Dit deelcertificaat is nu beschikbaar voor de branche. Bonarius in Zwanenburg heeft deze bijvoorbeeld in samenwerking met Vti / ROC van Amsterdam ook opgepakt.

Judith van Heeswijk was vanuit Techniek Nederland betrokken bij de aanvraag. De branchevereniging bracht partijen bij elkaar en hielp met het formuleren van de aanvraag richting SBB. Van Heeswijk: “Dit is niet alleen goed voor individuele bedrijven en medewerkers, maar voor de branche als geheel. En dus voor Nederland.” Als scholing- & arbeidsmarktexpert bij Techniek Nederland ziet zij wat deze ontwikkeling kan betekenen. “Mensen kunnen zo gemakkelijker van werk naar werk overstappen. Zeker voor zij-instromers maakt dit de drempel lager om in te stromen in onze branche.”

Ook Hofman ziet alleen maar voordelen in deze trend: “Het is hét antwoord op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Je wil mensen zo snel mogelijk inzetbaar hebben en een volledige bbl-opleiding is lang. Door te werken met deelcertificaten kunnen mensen sneller aan het werk. Zij kunnen immers op specifieke onderdelen hun certificaat halen.”

Van Heeswijk ziet dat de vraag naar deelcertificaten stijgt. “Op dit moment zijn 5 modules gecertificeerd, maar we verwachten dat het aanbod in de aankomende jaren erg gaat groeien.” Hofman herkent die trend: “Kijk, de beschikbaarheid van mensen is dé uitdaging voor de toekomst. Omzet is geen probleem, technologie ook niet. Het is de krapte op de arbeidsmarkt die ons voor de voeten gaat lopen. Met deelcertificaten, maar zeker ook met de branchecertificeringen kunnen we mensen veel sneller erkend opgeleid aan het werk zetten. Dit zijn echt de ontwikkelingen van de toekomst.”

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…