Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb: niet per 1 juli 2022

Bron: www.technieknederland.nl 04-02-2022, 10:31
Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb: niet per 1 juli 2022
Photographie TN 2022
Minister De Jonge houdt niet vast aan 1 juli 2022 als invoeringsdatum voor de Omgevingswet. Reden hiervoor is het belang dat dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt. Daarom zal komende weken worden bekeken of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden om de Omgevingswet inwerking te laten treden. Als dit duidelijk is zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) met daarin de nieuwe datum worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Ook de invoering van de Wkb uitgesteld

Aangezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een onderdeel is van de Omgevingswet, schuift de Wkb mee naar de nieuw te bepalen datum. Enkele andere onderwerpen schuiven ook op in de tijd, zoals afgifteplicht e-waste. Ook een verdere integratie van de technische bouwvoorschriften in het toekomstige ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl) loopt vertraging op. Deze zijn nu in het Bouwbesluit opgenomen. Een toelichting op het besluit is te lezen op deze webpagina van rijksoverheid.nl.

Goed dat er uitstel is

Het opschuiven van de ingangsdatum geeft partijen tijd om meer ervaring met de nieuwe werkwijze op te doen. Hiervoor is het goed om u aan te melden voor proefprojecten als u bouwvergunningsplichtige activiteiten met aannemers realiseert. We hebben eerder een oproep gedaan.
Het uitstel wordt ook gebruikt om een betere verankering van de bestaande (InstallQ) kwaliteitsregelingen in de sector te realiseren. Door deze op te nemen in het WKB-kwaliteitsborgingssysteem ervaren bedrijven met een certificering minder administratieve last. Investeringen in de kwaliteitsprocessen van het installatiebedrijf worden positief meegewogen in de risicoreductie die de Kwaliteitsborger uitvoert.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…