Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energietransitie

Aardgasvrije nieuwbouw gestegen naar 90,6%

07-02-2022, 11:12
Aardgasvrije nieuwbouw gestegen naar 90,6%
Photo by Rohan Makhecha on Unsplash

In 2021 liep het percentage nieuwbouw zonder aardgasaansluiting in Nederland op tot 90,6% in de verzorgingsgebieden van netbeheerders Liander, Enexis en Stedin.

Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020 (87%). In 2019 lag dit percentage nog tussen de 70 en 80%.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij zijn. Dat geldt voor zowel bestaande woningen als voor nieuwbouwwoningen. Voor nieuwbouwprojecten waar de vergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd, geldt dat ze in principe niet meer op aardgas worden aangesloten. Ontheffingen kunnen er nog wel worden gegeven, bijvoorbeeld als andere oplossingen dan aardgas technisch niet mogelijk zijn.

Bestaande woningbouw

De volgende stap in het verduurzamen van woningbouw is het aardgasloos maken van bestaande woningen. Elke gemeente heeft voor eind 2021 een Transitievisie Warmte moeten vaststellen. Hiermee maken ze tot aan 2050 inzichtelijk wanneer welke wijken of buurten van het aardgas af kunnen. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moeten voor 2030 bijna 3.000 huizen per week verduurzaamd worden. Dit is een enorme opgave, zeker ook door het chronisch tekort aan technisch personeel.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.