Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Personeel

Kijk naar skills en niet naar opleiding

07-02-2022, 10:14
Kijk naar skills en niet naar opleiding
Sunbeam Photography

Selecteren op skills is nog niet zo gemakkelijk voor installatiebedrijven. Want hoe zie je aan een sollicitatiebrief precies wat iemand kan? Wellicht wordt het binnenkort gemakkelijker.

Grote kans dat je bij een sollicitatie eerst kijkt naar opleiding en functienamen om te beoordelen of iemand geschikt is voor een functie. Dat dat de keuze beperkt en soms niet adequaat is, weet je waarschijnlijk wel. Maar hoe anders kun je een inschatting maken van verworven skills?

Met een skillspaspoort voor alle medewerkers, zo concludeert onderzoeksinstituut TNO. En dat is niet alleen handig voor werkgevers, maar ook voor werknemers zelf – om hun beroeps- en ontwikkelmogelijkheden helder te hebben. Beroepen veranderen of verdwijnen namelijk in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Om op veranderingen in te spelen is het essentieel dat de beroepsbevolking tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert. Een helder overzicht van hun bestaande en gewenste skills helpt.

Vooral gewild bij personeelskrapte

Even voor de duidelijkheid: ‘skills’ zijn een verzameling persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Tegen werkgever is het concreter te zeggen dat skills het ontwikkelde vermogen is om de eigen competenties in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Voorbeelden van zogeheten ‘harde’ skills zijn: programmeren, analytische vaardigheden, een andere taal. Ook soft skills zijn van belang. Ze beschrijven het vermogen met jezelf, met anderen en met het werk om te gaan. Bijvoorbeeld: organiseren, volgzaam zijn, teamplayer zijn.

De meeste werkgevers zijn positief over zo’n paspoort. Van de werkgevers die hebben meegedaan aan een enquête van TNO vindt bijna 60% het skillspaspoort een goed idee. Van deze groep zou maar liefst 82% het skillspaspoort gebruiken als het beschikbaar was. Werkgevers zouden het skillspaspoort vooral willen gebruiken om inzicht te krijgen in de skills van nieuw personeel en van sollicitanten. Werkgevers die al voldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebben, blijken relatief weinig behoefte te hebben aan een skillspaspoort. Maar ideaal dus voor de installatiebranche waar een enorme personeelskrapte is én veel veranderende beroepen. Wanneer TNO komt met het paspoort is nog niet bekend.


Wist u dat Vaktechnisch ook voor u kan schrijven over talent en talentretentie?

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.