Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Personeel

Techniek Nederland heeft vier nieuwe bestuursleden

Bron: www.technieknederland.nl 16-02-2022, 10:10
Techniek Nederland heeft vier nieuwe bestuursleden
Beeld: TECHNIEK NEDERLAND
Ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft vier nieuwe bestuursleden benoemd. Tanja Loeff-Hageman, directeur van Installatiebedrijf Tibo-Veen, en Maurice Hoffman, directeur van HoffmanDME Techniek, komen in het bestuur namens de Groep middelgrote bedrijven. Loeff-Hageman wordt ook vicevoorzitter. Ben Aartman, directeur van Aartman Elektrotechniek, vertegenwoordigt de Groep kleine bedrijven. Remko Rijnders wordt als general managing director van MediaMarkt bestuurslid voor de technische detailhandel.

Het bestuur van Techniek Nederland heeft tien leden: twee namens de kleine bedrijven, twee namens de middelgrote bedrijven en twee namens de grote bedrijven. De technische detailhandel is met één afgevaardigde vertegenwoordigd. Daarnaast hebben drie afgevaardigden uit de Techniek- en Marktgroepen zitting in het bestuur. Voorzitter van het bestuur is Doekle Terpstra.

Meer jonge technici en zij-instromers

Tanja Loeff-Hageman: ‘Als vicevoorzitter wil ik me inzetten om meer jongeren en zij-instromers te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek. Dit onderwerp verdient topprioriteit binnen de vereniging.’  Volgens haar kunnen bedrijven zelf ook veel doen. ‘Op onze bedrijfsschool leiden we leerlingen op en verzorgen we bijscholing voor onze eigen monteurs. We geven er ook gastlessen aan kinderen vanaf groep 7 om ze te enthousiasmeren voor techniekonderwijs. Je ziet dat dat concreet resultaat oplevert.’

Productiviteitssprong

Ook Maurice Hoffman vindt dat de techniek voor basisschoolleerlingen een reële keuze moet worden. ‘In de techniek vind je de groene banen van de toekomst. Als vereniging én als bedrijven moeten we zichtbaar maken dat er in onze branche voor jong technisch talent enorme kansen zijn.’ Hoffman wil zich inzetten voor méér innovatie en standaardisatie. ‘Zo kunnen we een productiviteitssprong maken en nog meer toegevoegde waarde leveren aan onze klanten.’

Praktische dienstverlening

Ben Aartman wil de stem van de omvangrijke groep kleine installateurs laten horen in het bestuur. Aartman vindt dat vooral belangrijk nu er veel verandert in de markt, techniek en wetgeving. ‘Kleinere installateurs zijn juist nu gebaat bij een krachtige brancheorganisatie. Goede voorlichting over bijvoorbeeld de nieuwe Wet kwaliteitsborging is heel belangrijk. Daarnaast neemt Techniek Nederland ondernemers veel werk uit handen met praktische dienstverlening, zoals formulieren voor oplevering en inspectie.’ Aartman ziet kansen om de samenwerking tussen de verschillende groepen binnen de vereniging en daarmee de meerwaarde van het lidmaatschap te versterken.

Detailhandel

Remko Rijnders staat pal voor de belangen van de elektrotechnische retailers. ‘Techniek Nederland is voor bedrijven zoals MediaMarkt van groot belang omdat de organisatie de standpunten van de elektro-retail krachtig uitdraagt in de diverse maatschappelijke discussies die de sector raken. Het is voor mij daarom ook niet alleen een eer, maar ook zakelijk relevant om vanuit mijn bestuursfunctie direct invloed te hebben op die discussies en bij te dragen aan de belangenbehartiging van de branche. Zeker omdat de techniekbranche van steeds groter belang wordt voor de toekomst en werkgelegenheid in Nederland.’

In september afgelopen jaar trad algemeen directeur Lieve Declercq van SPIE Nederland al toe tot het bestuur namens de Groep grote bedrijven.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…