Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Verduurzaming

SPIE helpt mee aan de ‘Selectieve Onttrekking’ bij Zeesluis IJmuiden

Bron: www.spie-nl.com 01-03-2022, 09:56
SPIE helpt mee aan de ‘Selectieve Onttrekking’ bij Zeesluis IJmuiden
Photo by Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de maatregel ‘Selectieve Onttrekking’ in IJmuiden gegund aan Van Hattum en Blankevoort. In samenwerking met onder andere SPIE wordt een constructie gebouwd om de toename van verzilting in het Noordzeekanaal tegen te gaan. Hierbij is SPIE verantwoordelijk voor het werktuigbouwkundige deel van de opdracht.

Verzilting Noordzeekanaal

Bij het schutten van schepen via Zeesluis IJmuiden stroomt er veel meer zout zeewater het Noordzeekanaal in dan via de Noordersluis. Per schutting gaat het om ongeveer 2 keer zoveel zout met een totale zouthoeveelheid van ongeveer 10.000 ton zout per schutting. Deze verhoogde zoutconcentratie heeft nadelige gevolgen voor natuur, land- en tuinbouw en daarom zijn maatregelen nodig om verzilting tegen te gaan.

Selectieve Onttrekking

De oplossende maatregel komt in de vorm van het selectief afvoeren van zoutwater via het Spui- en gemaalcomplex IJmuiden. In het Binnenspuikanaal komt een betonnen wand, met onderin een opening als een soort “onderwaterbrievenbus”. Ter hoogte van deze wand wordt de bodem verdiept zodat het zwaardere zoute water zich hierin verzamelt. Bij het afvoeren van het water door het gemaal stroomt het zoute water door deze onderste opening, waarbij de zoetere waterlagen daarboven worden tegengehouden.

Werkzaamheden SPIE

Binnen dit project ontwerpt en bouwt SPIE de werktuigbouwkundige en stalen onderdelen van de selectieve onttrekking. Een voorbeeld van een deel van deze werkzaamheden is een zakdeur. Om passage van onderhoudsvaartuigen van en naar het Binnenspuikanaal mogelijk te maken, moet de constructie doorvaarbaar zijn. Hiervoor wordt in het midden van de betonnen wand een deur geplaatst die zich kan openen en sluiten en waarbij een opening ontstaat waardoor gevaren kan worden. SPIE is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de plaatsing van deze zakdeur en bijbehorend bewegingswerk.

De ontwerpwerkzaamheden zijn in de 2e helft van 2021 van start gegaan. Volgens planning is de constructie eind 2024 gereed.

Met dit project wordt er een mooie bijdrage geleverd aan een van de Sustainable Development Goals, namelijk het duurzaam beheer van water.

BRON: Rijkswaterstaat

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE Groep, dé onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op de gebieden van energie en communicatie. SPIE Nederland begeleidt haar klanten in het ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en…