Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energietransitie

TNO: energietransitie moet sneller

29-03-2022, 15:21
TNO: energietransitie moet sneller
Beeld: TNO

De energietransitie moet en kan in een hogere versnelling om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen, stelt onderzoeksorganisatie TNO. De actuele geopolitieke ontwikkelingen en de wens om sneller onafhankelijk van gas te worden onderstrepen de urgentie van een versnelde energietransitie. Daarvoor is er op vele fronten actie nodig.

TNO geeft in een whitepaper voor een aantal dominante sectoren belangrijke opties waarmee de huidige ontwikkeling kan worden versneld. Het gaat om de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, internationale lucht- en scheepvaart en om consumptie als aangrijpingspunt voor reducties in die sectoren.  Ook heeft de organisatie per sector vastgesteld op welke kennisvragen nog een antwoord nodig is. Duidelijk is dat de energietransitie veel meer vergt dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.

Belangrijkste knelpunt sector elekriciteit

Voor de sector elektriciteit geldt dat qua techniek de oplossingen voorhanden zijn en dat snelle actie geboden is. Oplossingen voor financiering en acceptatie zijn grotendeels bekend, nu moeten ze geimplementeerd worden. De oplossingen voor de arbeidsmarkt zijn daarentegen onvoldoende bekend, het is zaak die nu te ontwikkelen. Het belangrijkste knelpunt in de elektriciteitssector is namelijk het gebrek aan mensen om de transitie te realiseren.

Katharina Andrés, hoofdauteur van de whitepaper, stelt dat er een integrale aanpak nodig is: “Veel bij de energietransitie betrokkenen zijn wel deskundig op hun eigen terrein, maar missen vaak de samenhang met andere sectoren. Een integrale aanpak met aandacht voor de samenhang met ook de circulaire economie is de basis voor een succesvolle energietransitie. We werken ook aan een kenniscoalitie energietransitie om samen een platform te realiseren waar relevante kennis toegankelijk wordt gemaakt voor alle bij de energietransitie betrokken partijen.”

 

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Vaktechnisch

Informatie voor professional en bedrijf op het snijvlak van vakinhoudelijkheid en actualiteit.