Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Oekraïne

Brancheorganisaties doen beroep op coulance bij opdrachtgevers

Bron: www.technieknederland.nl 08-04-2022, 11:21
Brancheorganisaties doen beroep op coulance bij opdrachtgevers
Foto: Techniek Nederland
De oorlog in Oekraïne duurt voort. Dagelijks bereiken ons verschrikkelijke berichten over deze oorlog die allereerst een groot menselijk drama zijn. Momenteel heeft iedereen wel in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van deze oorlog. Ook de bij ons aangesloten bedrijven krijgen te maken met de gevolgen.

Oproep aan opdrachtgevers

Techniek Nederland doet gezamenlijk met andere brancheorganisaties een oproep aan opdrachtgevers om het gesprek aan te gaan over de effecten voor projecten. We worden geconfronteerd met een situatie die niemand had zien aankomen en waarbij het onduidelijk is hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Om verstoring in de uitvoering van projecten te voorkomen of te beperken is het belangrijk dat opdrachtnemers samen met opdrachtgevers het gesprek aan gaan en samen zoeken naar oplossingen. Samen kijken naar passende en evenwichtige afspraken. Bijvoorbeeld over de planning, de kosten en betaling, alternatieve materialen of uitvoeringsmethodes.

Probleem met levering van producten en materialen

De belangrijkste problemen zijn momenteel de levering van producten en materialen die of helemaal niet meer leverbaar zijn of vertraagd. Daarnaast stijgen onder andere de prijzen van producten, materialen en grondstoffen dusdanig dat de gevolgen voor de projecten en bedrijven groot zijn.

Handelingskader Oekraïne

De branches voeren verkennende gesprekken met de (meest) betrokken ministeries en overheidsopdrachtgevers over een handelingskader. Met dit handelingskader willen we komen tot een evenwichtige verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We streven ernaar om zo snel mogelijk tot afspraken te komen. In de tussentijd vragen we opdrachtgevers om coulance en de bereidheid om het gesprek aan te gaan met opdrachtnemers. Zodra het Handelingskader Oekraïne gereed is, informeren we u uiteraard hoe dit gebruikt kan worden.

Effecten Oekraïnecrisis voor infrastructuurprojecten

Deze brief is gericht aan bestuur, college en/of directie van Rijksopdrachtgevers, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Havenbedrijven, Netbeheerders en hun (eventuele) koepelorganisaties.
Download de brief

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…