over een nieuwe cao Metaal en Techniek

We hebben er samen hard voor geknokt en het is gelukt! Na vele maanden praten en staken is er eindelijk een onderhandelaarsakkoord met 4 van de 5 werkgeversorganisaties over een nieuwe cao in de Metaal & Techniek. Het woord is nu aan de leden. Pas na jullie goedkeuring zijn de afspraken in het onderhandelaarsakkoord definitief.

We komen van ver!

We wilden een eerlijke en fatsoenlijke cao. Een cao die het werken in de sector aantrekkelijker maakt. Een cao waaruit respect en waardering voor jou en jouw werk blijkt. Maar maandenlang was het gat tussen wat de werkgevers wilden en wat wij wilden, enorm groot. Werkgevers boden schandalig weinig en wilden daar ook nog eens een flink aantal verslechteringen voor terug.

Effect van stakingen

Na de vele 24-uurs stakingen waar werkgevers echt last van hadden en onze aankondiging van een reeks 48-uurs stakingen, kwam er eindelijk beweging aan werkgeverszijde. Voldoende om weer te gaan onderhandelen, met een onderhandelaarsakkoord als resultaat. Maar…

Werk jij in de metaalbewerking?

Het onderhandelaarsakkoord is niet ondertekend door de Koninklijke Metaalunie, de werkgeversorganisatie voor de metaalbewerkingsbedrijven. Zij hebben tot 15 april – Goede Vrijdag – de tijd om dit alsnog te doen. Ondertekenen ze het akkoord niet, dan geldt de nieuwe cao niet voor de werknemers in de metaalbewerking. We gaan dan door met staken in bedrijven die zijn aangesloten bij de Metaalunie.

Hebben we nu alles wat we wilden?

Nee, niet alles. We hebben een bovengemiddelde loonsverhoging binnengehaald. Maar helaas maakt die niet de huidige hoge inflatie goed. We merken als FNV dat bij deze ongekende inflatie koopkrachtbehoud niet te regelen is in cao’s. Het is aan het kabinet om deze gaten te repareren en daar maken we ons in Den Haag ook hard voor!

Tevreden over het totaal aan afspraken

Waarom hebben we toch een akkoord gesloten? Zoals gezegd, we komen van ver. En op andere gebieden – denk aan de regeling vervroegd uittreden (RVU), werktijden en jeugdlonen – hebben we goede afspraken kunnen maken en verslechteringen tegen kunnen houden. Kijkend naar het totaalplaatje vinden we dat we dit akkoord aan onze leden moeten voorleggen.

Lees hier de hoofdpunten uit het akkoord