Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Coronavirus

Rijkswaterstaat trekt handelingskaders corona in

14 april, 20:28
Rijkswaterstaat trekt handelingskaders corona in
De handelingskaders in verband met corona zijn sinds 1 april niet meer van kracht. Deze handelingskaders waren tot stand gekomen naar aanleiding van de coronacrisis. Techniek Nederland vindt dat het intrekken van de handelingskaders te snel gebeurt gezien de nog altijd onzekere situatie in veel landen en de nog steeds zichtbare effecten.

Redelijkheid en billijkheid

In de handelingskaders hadden Rijkswaterstaat en marktpartijen afspraken gemaakt om in redelijkheid en billijkheid om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis bij projecten. Techniek Nederland vindt dat die ook nu nog wenselijk zijn.

Positief effect op de marktsituatie

De ervaringen met de handelingskaders hebben een positief effect gehad op de marktsituatie in coronatijd. Wat Techniek Nederland betreft is de opzet van de handelingskaders bruikbaar bij het opstellen van een Handelingskader in verband met Oekraïne. Hierover is Techniek Nederland samen met een aantal andere brancheorganisaties momenteel in gesprek met de overheid.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…