Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Techniek Nederland wil projectenstroom op gang houden

Bron: www.technieknederland.nl 15-04-2022, 10:29
Techniek Nederland wil projectenstroom op gang houden
Als gevolg van onder meer de oorlog in Oekraïne, materiaalschaarste en grote prijsfluctuaties dreigen projecten niet door te gaan of te stagneren. Om dat te voorkomen is Techniek Nederland in gesprek met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Rijkswaterstaat en andere brancheorganisaties. Doel is om zo snel mogelijk heldere afspraken te maken over prijsstijgingen en leveringsvertraging in contracten om te zorgen voor continuïteit.

Contractuele risico’s

Momenteel hebben veel projecten in de voorbereiding of in de uitvoering te maken met contractuele risico’s. Wanneer materialen niet of niet op tijd beschikbaar zijn dreigen projecten te stagneren of tot stilstand te komen. Dat is ook het geval wanneer de inkoopprijzen van producten sterk fluctueren.

Handelingskader Oekraïne

Daarom wil Techniek Nederland samen met de overheid en andere branches zo snel mogelijk een Handelingskader formuleren. Het Handelingskader biedt onder meer een evenwichtige verdeling van risico’s tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het geeft ook oplossingsrichtingen door bijvoorbeeld te kijken naar alternatieve mogelijkheden, circulariteit of andere ontwerpkeuzes. Zo hoeven partijen niet bij elk project gesprekken te voeren over de verdeling van de lasten als gevolg van snel veranderende marktomstandigheden en hebben ze kaders om zich te richten op oplossingen.

Overheid onderschrijft het belang

Ook de overheid beseft dat het belangrijk is om de projectenstroom op gang te houden. Dankzij verduurzamingsprojecten houden we namelijk de energietransitie op stoom en verminderen we onze afhankelijkheid van Russisch gas. We kunnen het ons bovendien niet veroorloven dat de nieuwbouw van woningen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving vertraging oplopen.

Techniek Nederland blijft zich inzetten voor een Handelingskader. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…