Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energietransitie

Oorlog in Oekraïne en de digitale impact

22-04-2022, 10:02
Oorlog in Oekraïne en de digitale impact
De ontwikkelingen in Oekraïne blijven voor onzekerheid zorgen. Tot nu toe zijn er echter nog geen aan de oorlog gerelateerde digitale aanvallen waargenomen die gericht zijn op Nederlandse belangen zo blijkt uit berichtgeving van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Op dit moment wordt er geen aanleiding gezien om het dreigingsniveau te wijzigen.

Mogelijke gevolgen van ketenafhankelijkheden

Techniek Nederland vindt het belangrijk om deze berichtgeving met u te delen. Het Digital Trust Center (DTC) en het NCSC blijven Nederlandse organisaties waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van ketenafhankelijkheden. Eerdere aanvallen door Russische actoren hebben geleid tot nevenschade. De kans op gerichte aanvallen op Nederlandse belangen schat het NCSC laag in. Wel waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het Cyber Security Beeld Nederland 2020 (CSBN 2020) dat statelijke actoren in Nederland voorbereidingen treffen om digitale sabotage voor toekomstig gebruik mogelijk te maken.

De vijf basisprincipes van digitaal ondernemen

Specifiek aan ondernemers adviseert het DTC om de vijf basisprincipes van digitaal ondernemen toe te passen op je bedrijfsvoering. Deze basisprincipes verkleinen de kans dat je organisatie getroffen wordt door (grootschalige) cyberaanvallen.

Aanvullende informatie:

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…