Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Energietransitie

Voorstel voor BTW-nultarief levering en installatie zonnepanelen

Bron: www.technieknederland.nl 10-05-2022, 18:08
Voorstel voor BTW-nultarief levering en installatie zonnepanelen
Photo by VT
Techniek Nederland vindt het een goed voorstel van het kabinet om op levering en installatie van zonnepanelen geen BTW meer te heffen.Het kabinet-Rutte IV maakt gebruik van de nieuwe mogelijkheid dat lidstaten in de Europese Unie een btw-nultarief mogen toepassen op de levering en installatie van zonnepanelen “op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang”.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet de administratieve lasten voor (particuliere) zonnepaneelhouders en de Belastingdienst verminderen en tegelijkertijd investeringen in zonnepanelen stimuleren.

Een van de meest gebruikte regelingen

Het huidige BTW-tarief is 21% en consumenten kunnen momenteel BTW geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren en aangifte te doen voor de BTW. Deze salderingsregeling is momenteel een van de meest gebruikte regelingen in het kader van de energietransitie.

Het BTW-nultarief zorgt voor vermindering van administratieve- en uitvoeringslasten bij zowel zonnepaneelhouders als de Belastingdienst.

Het wetsvoorstel kan ook belangrijk zijn voor ondernemers, die geen of een beperkt btw-aftrekrecht hebben. Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij verwacht door de aanpassing ook een toename van de aankoop van zonnepanelen.

Ingangsdatum en voorbehoud

De beoogde ingangsdatum van het BTW-nultarief is 1 januari 2023. Wel is er nog een voorbehoud gemaakt: de invoering is afhankelijk van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de lopende internetconsultatie en de uitvoeringstoets.

Internetconsultatie

De consultatie over het nieuwe wetsvoorstel loopt tot 20 mei 2022. Ondernemers kunnen meedoen via Overheid.nl | Consultatie Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen (internetconsultatie.nl)

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…