Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen nieuwe Coronagolven

Bron: www.technieknederland.nl 29-06-2022, 12:45
Voorzorgsmaatregelen nieuwe Coronagolven
Deze week verscheen een Kabinetsbrief over de Corona-aanpak richting het najaar/de winter. In deze brief zetten de ministers Kuipers (VWS), Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW) uiteen hoe ze zich voorbereiden op verschillende scenario’s. Techniek Nederland is verheugd dat het kabinet het openhouden van de samenleving als uitgangspunt van beleid neemt. Daar moet wat ons betreft ook alles op gericht zijn. Door de impact van de eerdere lockdowns is het draagvlak in de samenleving hiervoor laag. Bovendien zijn veel in de cultuursector, retail, evenementen en horeca nog aan het herstellen van de eerdere beperkingen.

Sectorplannen

Het open houden van de samenleving is dus het uitgangsbeleid van dit kabinet. Maar welke maatregelen het kabinet wél in gaat zetten en wanneer staat nog niet vast. De sectoren die tijdens eerdere Coronagolven volledig op slot zijn gegaan (o.a. horeca, retail en cultuur)  hebben daarom sectorplannen opgesteld. Deze plannen zijn na beoordeling door het RIVM de maatstaf voor eventuele overheidsmaatregelen, waarvan we natuurlijk hopen dat die uiteindelijk niet nodig zijn. Belangrijk is dat in het komende proces geleerd wordt (met hulp van o.a. het RIVM) van eerdere trajecten en maatregelen, zoals de ervaringen met de fieldlabs en van ervaringen uit andere landen.

Wat doet Techniek Nederland?

Techniek Nederland is aangesloten op het sectorplan voor de retail. Voor de Bouw & Techniek werken we nog altijd met het Protocol Veilig Doorwerken. Het Protocol krijgt momenteel een update.  Daarnaast brengen we met andere ondernemers via MKB-Nederland en VNO-NCW onze zorgen onder de aandacht bij het kabinet. Zo werden de afgelopen twee jaar sectoren vaak pas op het allerlaatste moment geconfronteerd met beperkende overheidsmaatregelen, dat kan en dat moet bij een volgende Coronagolf anders.

Wat kunt u als ondernemer nu al zelf doen?

Neem de basisvoorzorgsmaatregelen (weer) in acht:
Zodra iedereen terugkomt van vakantie weten we van de afgelopen twee jaar dat de besmettingscijfers weer oplopen. Door het toegenomen reisgedrag en de verminderde aandacht voor Corona en de basismaatregelen is dat effect zelfs nu al zichtbaar, met een reproductiegetal van al weer 1,13. Belangrijk is daarom aandacht te blijven besteden aan het belang van zaken als handen wassen, ontsmetten, goed ventileren, thuiswerken bij klachten en bijvoorbeeld zelftesten. Kijk voor een  aanvulling van de RI&E en de Corona aanvulling op de RI&E op de site van Arbotechniek.

Zorg voor goede ventilatie:
Het is de afgelopen twee jaar steeds duidelijker geworden dat het goed benutten van (bestaande) ventilatiesystemen belangrijk is bij het tegengaan van de verspreiding van virusdeeltjes. De Rijksoverheid heeft hiervoor samen met TNO de handreiking ‘Ventileren zo gedaan’ opgesteld. Deze bevat tal van handige tips en is hier te vinden: De 5 basistips om te ventileren – Ventileren zo gedaan . Zie ook meer informatie op de RIVM website, Ventilatie en luchtreiniging.

Om te zorgen dat de laatste kennis over ventileren bij ondernemers en branches terechtkomt organiseren VWS en VNO-NCW/MKB-Nederland op dinsdag 28 juni ook een webinar met deskundigen van RIVM en TNO. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u een mail sturen naar secretariaatsociaal@vnoncw-mkb.nl.

Ga tijdig het gesprek (weer) aan met medewerkers over vaccineren:
Door een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen (ernstig) ziek en verspreidt het virus zich ook minder snel. Een hoge vaccinatiegraad helpt verder ook bewezen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Om het juiste gesprek hierover te kunnen voeren op de werkvloer, heeft VNO-NCW eerder in afstemming met het ministerie van VWS en GGD/GHOR een praktische handreiking voor werkgevers gemaakt, zie: Handreiking communiceren over COVID-19 en vaccineren op de werkvloer. Deze bevat tips voor het voeren van gesprekken en informatie als u zelf aan de slag wil om het voor werknemers makkelijk(er) te maken.

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…