Vaktechnisch

...met trots over de installatiebranche

Oekraïne

Prijsstijgingen en leveringsproblemen: risico’s in kaart gebracht

Bron: www.technieknederland.nl 04-07-2022, 13:44
Prijsstijgingen en leveringsproblemen: risico’s in kaart gebracht
VT FP 2022
Ondernemers in de techniek hebben veel last van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Per marktsegment gaan verschillende partijen waaronder Techniek Nederland nu het gesprek aan. Daarvoor worden de risico’s in kaart gebracht. Met die inventarisatie willen we informatie verzamelen die kan bijdragen aan oplossingen voor de voortgang van projecten en aan een eerlijke verdeling van de risico’s. De intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ was vorige maand al een eerste, belangrijke stap op die weg.

Corona en Oekraïne

De leveringsproblemen en prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken. Zo zijn wereldwijd de naweeën van de coronacrisis nog voelbaar. Sinds het dieptepunt van de crisis is de vraag sterk gestegen en vervolgens kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne. Zowel in de woningbouw en utiliteitsbouw als in infra en industrie hebben de leden van Techniek Nederland veel last van haperende leveringen en hogere prijzen. Omdat de problemen niet in ieder marktsegment hetzelfde zijn, wordt voor elk marktsegment een afzonderlijke risico-inventarisatie gemaakt.

Knelpunten

Techniek Nederland verzamelt zoveel mogelijk informatie over de knelpunten die de leden ervaren en de mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van de informatie die we verzamelen, ontwikkelen we ideeën om projecten soepel te kunnen blijven uitvoeren. Dit bespreken we de komende periode met opdrachtgevers.

Onzekerheid over continuïteit van projecten

De prijsstijgingen en leveringsproblemen zijn niet het enige probleem waarmee de sector kampt. We hebben ook te maken met een tekort aan technische vakmensen. Bovendien zorgt de stikstofproblematiek ervoor dat infra- en woningbouwprojecten niet van start gaan. De leden van Techniek Nederland maken zich dan ook zorgen over de continuïteit. In onze gesprekken met overheid en opdrachtgevers pleiten we voor prioritering en spreiding van projecten.

Advies: ga in gesprek met de opdrachtgever

Door tekorten aan materialen en een sterke stijging van prijzen, kunnen grote problemen ontstaan bij de uitvoering van projecten. Zeker aangezien met zulke ontwikkelingen geen rekening kan worden gehouden bij het afsluiten van een contract. Techniek Nederland adviseert de leden om in zo’n situatie altijd in gesprek te gaan met de opdrachtgever. In veel gevallen is het mogelijk om samen tot een passende oplossing en risicoverdeling te komen.

Meer over deze onderwerpen

Als eerste op de hoogte van het laatste installatiebranche nieuws?

Volg Vaktechnisch op LinkedIn

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste…