Nelissen ingenieursbureau is een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van integraal advies van installatietechniek, bouwfysica (incl. akoestiek, brandveiligheid) en duurzaamheid.
Wij streven in elk ontwerp naar een optimaal resultaat. Dat resultaat is: een esthetisch, aansprekend, prettig en comfortabel gebouw dat tegelijkertijd ook flexibel, robuust, en duurzaam is. Met andere woorden: een gebouw dat integraal op alle aspecten optimaal presteert. Centraal in het ontwerptraject staat het delen van kennis en ervaring tussen alle betrokken partijen. Alleen door elkaar op open wijze tegemoet te treden is het mogelijk de vaak complexe ontwerpvraagstukken tot een goed einde te brengen. Daarbij is het belangrijk om tijdens dit proces de opdrachtgever en/of gebruiker(s) actief te betrekken. Wij onderscheiden ons door met een integrale ontwerphouding een beter totaalresultaat te kunnen realiseren. Wij streven ernaar de installaties die geld, ruimte en energie kosten daar waar mogelijk te beperken, zonder afbreuk te doen aan het comfort. Verhoging van de kwaliteit en integratie van installaties in het gebouw met een verlaging van de totale projectkosten als resultaat is ons handelsmerk.
Wij adviseren op het gebied van installaties, bouwfysica, akoestiek, brand en duurzaamheid. Als één van de weinige ingenieursbureaus hebben wij al deze disciplines op een gelijkwaardige wijze in huis. Wij zorgen met het team voor een goede bouwkundige schil, en passen de installaties zodanig in deze jas dat het gewenste comfort ontstaat. Liever domme techniek slim gebruiken, dan high tech verkeerd gebruiken. Indien gedurende het ontwerpproces een bouwkundige wijziging (of een installatietechnische wijziging) doorgevoerd wordt, zijn wij snel in staat de installatietechnische (of bouwkundige) gevolgen te onderkennen, als ook de consequenties op zowel esthetisch als kwalitatief gebied, investeringskosten en exploitatiekosten te onderkennen.