Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten binnen de utiliteitsmarkt verzorgen wij innovatieve en duurzame installatie-oplossingen. Als totaalinstallateur houden wij ons dagelijks bezig met ontwerpen, adviseren, realiseren en beheren. Onze missie luidt: Samen Ambities Realiseren!
Samen met gebruiker, gebouweigenaar én aannemer creëren wij een optimale situatie.
Voor steeds meer opdrachtgevers én diverse strategische partners zetten wij onze specialistische kennis en kunde al tijdens de planvorming in. Daarnaast bieden wij op maat gemaakte service en onderhoud aan diverse soorten technische installaties.
Betrokken
Onafhankelijk
Innovatief
Maatwerk
Onze betrokkenheid tonen wij in alles wat wij doen. Voor onze opdrachtgevers zoeken we altijd naar de meest optimale oplossing, met maximale aandacht voor kostenoptimalisatie, een gestroomlijnde logistiek en veel meerwaarde in voorbereiding en uitvoering. Dat doen we vanuit een klantgerichte organisatie, met vaste aanspreekpunten voor u als opdrachtgever.
Duurzaamheid is het fundament van onze organisatie. Dat vertaalt zich niet alleen in onze relatie met u; we voelen ons ook betrokken bij onze leveranciers, de met ons samenwerkende partners en met de wereld om ons heen. We handelen vanuit rechtvaardigheid en respect op alle niveaus. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft bij ons echt inhoud. Daarom steunen we diverse initiatieven die mens en milieu ten goede komen.
Inmiddels zijn wij “vriend” geworden van de Giovanni van Bronckhorst Foundation!
S.V. Gio, het flagship project van de foundation, is een naschools sport- en onderwijstraject van 20 weken voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand. S.V. Gio is geen toverschool, maar het is wel een hartstikke leuk en een uniek leerconcept waar kinderen met hun eigen coach toekomstgericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en dus aan hun toekomst.
Het doel is om deze kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen. Kinderen worden zo kapitein op hun eigen schip!