Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis

Techniek Nederland: klaar voor de toekomst

Onze wereld verandert in razendsnel tempo en slimme techniek maakt steeds meer mogelijk. We leven in een tijd waarin alles en iedereen altijd bereikbaar is en we vinden het allang niet meer vreemd dat apparaten met elkaar kunnen communiceren. We willen langer thuis wonen mét goede zorg, we willen minder files en steeds meer comfort waar ook in huis. We willen ondernemen, groeien, steeds nieuwere producten, efficiëntere bedrijfsprocessen en flexibele gebouwen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen voor onze toekomst; de energietransitie, veilige digitalisering, mobiliteit, verstedelijking, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met grote gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken.

Techniek Nederland en NVKL gaan nauw samenwerken

Gezien de snelle groei van de toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken gaan Techniek Nederland en NVKL, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek, de krachten bundelen. Daarmee willen beide organisaties de energietransitie extra vaart geven. Voorzitters Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Mart Peeman van NVKL hebben de samenwerking vandaag met een symbolische handtekening in Zoetermeer bekrachtigd. Techniek Nederland en NVKL gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening. Krachtenbundeling Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is blij met de voorgenomen afspraak: ‘Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen Techniek Nederland en NVKL de technieksector nóg beter in de etalage zetten.’ Terpstra wijst erop dat de strategische samenwerking grote voordelen oplevert. ‘We gaan onze belangenbehartiging en dienstverlening versterken door de kennis bij de beide verenigingsbureaus optimaal te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van!’ Installateur steeds belangrijker Voorzitter Mart Peeman van NVKL: ‘De vakgebieden warmte-, koude- en ventilatietechniek zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we nu deze stap zetten.’ Volgens Peeman wordt de rol van installateurs steeds belangrijker. ‘Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.’ Uitgebreide samenwerkingsagenda Beide organisaties zetten zich via Opleidingsfonds OTIB | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Met de ondertekening vandaag krijgt de samenwerking een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda. Tijdens de Vakbeurs Energie in het najaar zullen de voorzitters deze agenda presenteren.

Rekenregels waterverbruik uitgebreid

Het is van belang dat het ontwerp van drinkwaterinstallaties zo goed mogelijk aansluit bij het verwachte waterverbruik. Op…

Renovatieversneller Introductiebijeenkomsten voor ketenpartners

In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. Daarin zijn ambities en afspraken vastgelegd over de verduurzaming van…

Veiligheid drinkwater bij waterontharding in woningen

De afgelopen jaren is het aantal geplaatste waterontharders in woningen in Nederland sterk toegenomen. De Inspectie Leefomgeving en…

Batenburg Techniek wint de Techniek Nederland Innovatie Award 2020

Batenburg Techniek heeft gisteren met het project Aardwarmte Vogelaer de Techniek Nederland Innovatie Award 2020 gewonnen. CEO Ralph…

Warmtepomp hoeft pas stiller ná 1 januari 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitstel aangekondigd voor de geluidseis voor warmtepompen, die oorspronkelijk per 1 juli…

Vier consortia van start met meerjarige innovatie gebouwde omgeving

De overheid en de bouw-, ontwerp-, en technieksector investeren 75 miljoen euro in innovaties in de gebouwde omgeving.

Techniek Nederland en Astrin gaan samen infra en mobiliteit slimmer maken

Techniek Nederland gaat nauw samenwerken met Astrin, de brancheorganisatie van smart infra, om de mobiliteit en infrastructuur in…