Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis

Techniek Nederland: klaar voor de toekomst

Onze wereld verandert in razendsnel tempo en slimme techniek maakt steeds meer mogelijk. We leven in een tijd waarin alles en iedereen altijd bereikbaar is en we vinden het allang niet meer vreemd dat apparaten met elkaar kunnen communiceren. We willen langer thuis wonen mét goede zorg, we willen minder files en steeds meer comfort waar ook in huis. We willen ondernemen, groeien, steeds nieuwere producten, efficiëntere bedrijfsprocessen en flexibele gebouwen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen voor onze toekomst; de energietransitie, veilige digitalisering, mobiliteit, verstedelijking, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met grote gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken.

Dit is er verandert bij het aanmelden van zonnepanelen

Wie in Nederland zonnepanelen laat installeren, is verplicht de installatie te laten registreren. Netbeheerders moeten immers rekening kunnen…

RIVM: goede ventilatie belangrijk, geen verband Corona

Twee weken geleden stuurde Techniek Nederland een brief naar Jaap van Dissel van het RIVM. Doekle Terpstra, voorzitter…

Techniek Nederland: Actieplan voor behoud van stages en leerbanen

De coronacrisis zet de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Studenten in het vmbo en mbo, aankomende…

Heropening scholen vraagt om extra aandacht voor ventilatie

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. Om de verspreiding van het coronavirus tegen…

Versoepeling maakt protocol belangrijk dan ooit

Minister-president Rutte had tijdens zijn persconferentie gisteravond een heldere boodschap. De maatregelen om het coronavirus in te dammen…

De NOW-regeling voor werkmaatschappijen is nu bekend

Ook werkmaatschappijen kunnen een beroep doen op de NOW-regeling. Een afzonderlijk bedrijfsonderdeel dat meer dan 20% van zijn…

100 miljoen voor versnelling duurzame renovatieprojecten huurwoningen

Om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 100…

Slechte korte termijn prognose branche

Installateurs en technisch dienstverleners merken dat het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ een positief effect heeft. Tegelijkertijd blijven de…