TechniShow | Magazine wordt zes keer per jaar verzonden en bevat interviews, innovaties en actuele thema’s.