Meer comfort en veiligheid, minder kosten
Van den Broek ziet dat gebouw-gebonden systemen in de toekomst steeds meer geïntegreerd worden. Door koppeling van afzonderlijke installaties kunnen comfort, veiligheid en kostenbesparingen op een hoger niveau komen.
Eén aanspreekpunt
We merken dat klanten graag één aanspreekpunt willen als het gaat om elektrotechnische installaties. Doordat installaties complexer worden en meer samenhang krijgen, zal deze behoefte in de toekomst nog groter worden. Wij willen onze klanten voorzien van elektrotechnische installaties die bijdragen aan veiligheid, comfort, communicatiemogelijkheden en winstgevendheid in bedrijfsvoering of kostenbesparing.
Historie
In 1987 is Van den Broek gestart als eenmansbedrijf op het gebied van beveiligingstechniek. Sinds de liberalisering van de telecommarkt behoort ook telefonie tot het leveringspakket. Vanwege de ontwikkeling van de markt is in 2006 en 2007 besloten een paar strategische overnames te doen en elektrotechniek in het leveringspakket op te nemen.